- I love my country. Next time in Jerusalem! Det ble selvfølgelig bråk. I sosiale medier var Israel-kritiske nordmenn tidlig ute med å karakterisere Nettas takketale som dum og kvalm. Kanskje var den også nøye uttenkt av det israelske maktapparatet?, skriver Jonas Skybakmoen.  Foto: Pedro Nunes/REUTERS

Ropekonkurransen

Er en fredelig løsning på Israel-Palestina-konflikten mulig? Jeg aner ikke. De moderate stemmene drukner i kakafonien.

Det finnes sikkert de som inntar en nyansert og diplomatisk posisjon til den mest omtalte konflikten i vår tid. Antakelig finnes de som støtter moderate forslag eller jobber iherdig for omforente løsninger.