Et mål for en samlet campus er å integrere humaniora, teknologi og økonomi. Da er det ikke klokt å «gjenskape» hele eller deler av Dragvoll-miljøene som egen enhet, med sosiale nettverk, i området sør for Gløshaugen.

Det er ganske kort vei opp til NTNUs høyborg, men hvorfor gå dit når man kan ha det greit sammen med seg selv? Da kan de like gjerne bli værende på Dragvoll. Hvis jeg skjønner deg rett skal fagmiljøene berike hverandre; det er i feltene mellom fagene vi er mest uvitende.

Hvordan miljøene fra Dragvoll, Gløshaugen og Øya skal integreres i en samlet campus for å bygge «framtidas universitet» har druknet i debatten om bygging i parken. Hvem skal være sammen med hvem, og er det mulig å krysse Elgeseter gate?

Det store spranget over Elgeseter gate er tatt for lenge siden. Viktige deler av campus ligger på vestsiden av Elgeseter gate, og mer kommer. Der ligger St. Olavs hospital, en integrert universitetsklinikk du selv har vært med på å realisere. Hadde den nye universitetsklinikken blitt lagt til Dragvoll ville det aldri blitt noen samlet campus. Den er sammen med Gløshaugen basis for framtidas campus. Det kommer flere campusbygg på vestsiden av Elgesetergate. På Elgeseter gate 10-14, det gamle Fischebygget, skal det reises et kombinert bygg for Studentsamskipnaden og NTNU. Det skal bidra til å samle sosialfagmiljøene ved NTNU–Campus Tunga flytter til byen. På sykehusområdet kommer et nybygg for psykiatri. Der skal psykologene inn.

LES OGSÅ: NTNU trenger en innfallsport ved Samfundet

Du håper at KAM-prosjektet, (kunst, arkitektur og musikk), kan bli realisert nord for Høgskoleveien, fra Grensen og ned til Samfundet. Det kan bli bra.

Hva med andre deler Dragvoll-miljøet; filosofene, statsviterne, antropologene, språkviterne, sosiologene og historikerne mv.? Hvem skal de være sammen med? Det kan NTNU og du best svare på selv.

Det ligger muligheter på begge sider av Elgeseter gate. På 2,4 og 6, tvers over av Samfundet kan du få campus sitt nye ansikt mot byen. Shell-tomta, nr. 16, ved siden nybygget for helsefagene og Samskipnaden gir store muligheter. Når Elgeseter gate ikke utvides, hvilke areal kan da utnyttes? Her kan det bli spennende funksjoner i samspill med andre. Hva kan NTNU få til på disse områdene?

LES OGSÅ: NTNU må lokkes mot sentrum

I skråningen mellom kjemiblokkene og Hesthagen ligger det til rette for et avtrappet bygg med park på takene, som marmorparken på vår n asjonale Opera. Her kan det legges inn fag som bindelegg mellom teknologene på haugen og økonomene nede i Elgeseter gate 57. Vi glemmer ikke «Drosjenes» i Elgeseter gate 21/ Klæbuveien 22. Tomta ligger å venter på deg i skjæringspunktet mellom Gløshaugen, Hesthagen og St. Olavs hospital.

Alt dette har du sikkert tenkt på, men du synes kanskje det er vanskelig. Det er lett å bli nærsynt når man har «klare, åpne arealer» selv. Jeg tror du kan få til en integrert bycampus med nye elementer flettet inn i Elgeseter/ Øya, hvis du vil, i samarbeid med kommunen og staten. Lykke til!