«Jeg mener bestemt at rådmannen må løfte byplanleggingen en divisjon (kanskje to)» skriver Ivar Koteng. 

Når vi ikke byplanlegger, blir det bare rot og tull

Ivar Koteng tror ingen er fornøyd med den foreslåtte løsningen for storhall på Nidarø. «Dette skyldes manglende planlegging og totalt mangel på prioriteringer i byplanleggingen» skriver han i debattinnlegget.

Jeg har med stor interesse fulgt med på byutviklingsdiskusjonen som pågår. Flere planer har vært ute til høring samtidig; NTNU, Nidarøhallen, Energi og klima og Planstrategi. Når vi leser planene virker det ikke som om disse har noe med hverandre å gjøre.

Likeverd, dugnad og naturglede er verdier som vi setter høyt i Norge. Har disse verdiene noe med byutvikling å gjøre?

Likestilling og likeverd har minst tre effekter som har en klar påvirkning på byutvikling.

Forholdsvis høy lønn til våre lavlønnsgrupper, gjør noe med hvordan vi må organisere for eksempel butikkdrift. Vi må ha så lite folk som mulig på arbeid, når omsetningen er lav. Derfor ønsker vi å ha butikklokaler på ett plan med god oversikt. Dette påvirker lokaler i Midtbyen.

Her er nyhetsreportasjen på Kotengs utspill: Dette er Kotengs løsning i storhalldebatten

Stort transportbehov

At stort sett begge parter i et forhold jobber, gjør noe med hvordan vi handler inn. Vi ønsker helst å handle all mat på en plass. Dette gjør det vanskelig for spesialforretninger.

Dette gjør også behovet for transport stort, når vi i tillegg skal bringe barn og komme oss på jobb.

Dugnad er løsningen på all den arbeidskraft som trengs til et høyt antall fritidsaktiviteter. Denne dugnadslysten, sammen med alle deltagerne, utløser et voldsomt transportbehov og arealer for å utøve disse aktivitetene.

Naturen står sterkt i vårt samfunn. Ønsket om å bevare og bruke naturen står sterkt. Denne bruken bidrar også til et stort transportbehov.

Dette er faktorer som kommer i tillegg til hva andre land har når de byplanlegger.

Få også med deg Klaus Sonstads innspill i storhall-debatten: Få øya opp for Øya

Les også: Nidarøområdet kunne vært vår Frognerpark

Særnorske verdier

Disse tre verdiene, likeverd, dugnad og natur, er delvis særnorske. Av disse er naturglede hensyntatt i planlegging, de andre ikke.

Tid og CO₂ må ha høyeste prioritet.

I hverdagen til den enkelte er TID en minimumsfaktor.

Storsamfunnets største utfordring er CO₂-belastningen.

Vi må greie å kombinere disse utfordringene ved å gjøre behovet for begge mindre.

Løsningen er byutvikling. Redskapet er byplanlegging.

Du må få med deg videoen med den heftige debatten om byutvikling i baksetet på en liten bil

Tid og CO₂

Planlegging krever prioriteringer av sektorinteresser hensyntatt nettopp våre største utfordringer og verdier.

Tid og CO₂ må være høyest prioritert. De må bli å oppfatte som rammebetingelser.

Vi må gjøre behovet for transport og infrastruktur mindre.

Dagens planlegging styres av sektorkrav (se verden gjennom lupe) og politisk korrekthet (bilen som folkefiende nr. 1).

Vi må bygge tett og planene må henge sammen.

Les også debattinnlegget: Jeg skulle vært ferdigutdanna elektriker i år. Jeg skulle hatt fast stilling. Men slik ble det ikke.

Må bygge tettere

Dagens kommuneplaner bidrar ikke til denne utviklingen, og må revideres. Vi må bygge tettere for å nå målene vi har satt oss for energi og klima.

Jeg mener bestemt at rådmannen må løfte byplanleggingen en divisjon (kanskje to). Denne planleggingen vil gjøre våre politikere i stand til å ta flere kloke valg. Oslos to flotte områder, Tjuvholmen og Kværnerbyen, kunne ikke vært bygd i Trondheim med dagens kommuneplan.

NTNUs samlokalisering vil helt sikkert få en grundig behandling pga. sin størrelse og finansiering.

Nidarøhallen blir kanskje vedtatt slik forslaget foreligger nå. Jeg tror ingen er fornøyd med denne løsningen. Dette skyldes manglende planlegging og totalt mangel på prioriteringer i byplanleggingen.

Bedre lokaliseringsalternativer ligger rett foran nesen vår. De kan koste litt mer, men vil bli en mye bedre løsning i et langsiktig byutviklingsperpektiv.

Alt henger sammen med alt.

PODCAST: Hør våre kommentatorer snakke om mediekrise, burkini og Norges svar på Donald Trump

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.