«Problemet for Waage er at Olsøs direkte innvirkning på vedtaket ikke kom for dagen før Økokrim begynte å etterforske saken» skriver kronikkforfatteren. På bildet er Rita Ottervik og Geir Waage på vei inn i politiavhør i forbindelse med Økokrim-etterforskningen. 

Hvem kan ha tillit til Geir Waage?

Trondheim Arbeiderparti har fredet sin gruppeleder Geir Waage, til tross for at han har forklart seg uriktig om sin rolle i Kystad-saken i over et år. Hvordan er det mulig?

Trondheim topper listen over kommuner som omdisponerer matjord til andre formål. Mange av omdisponeringene har skjedd mot administrasjonens råd. Det betyr at nedbyggingsiveren i Trondheim først og fremst er politisk initiert.

I en serie artikler har Adresseavisen satt søkelyset på hva som har foregått i kulissene i noen av disse sakene. En fellesnevner ser ut til å være en rolleblanding og tette bånd mellom politikere og næringslivsinteresser.

Som Adresseavisens lesere etter hvert har blitt godt kjent med, spiller Ap-politikeren Rune Olsø en sentral rolle i disse sakene. Han har vært, som tidligere leder i både Trondheim Ap og Sør-Trøndelag Ap, samt som bystyremedlem, en innflytelsesrik politiker i byen.

Les også Adresseavisens mening: Kystad-saken har skapt en alvorlig tillitskrise


Samtidig er han ansatt i et selskap som er involvert i flere av eiendomsprosjektene som enten er etablert eller planlagt på omdisponert landbruksareal. I tillegg har han også personlige interesser i landbruksareal i Trondheim, gjennom en opsjonsavtale som kan utløse økonomisk gevinst dersom arealet frigis til utbygging.

Olsø har hele tiden tilbakevist anklager om rolleblanding med at han har erklært seg inhabil i de ulike tomtesakene, og at han således har fulgt alle regler til punkt.

Likevel kom det fram, som resultat Økokrims etterforskning i den såkalte Kystad-saken, at det var Olsø selv som formulerte vedtaket i bygningsrådet 8. april 2015, som medførte at Kystad ble tatt ut av «Grønn strek» (noe som ville satt en stopper for mulighetene til å få omdisponert arealet til boligbygging).

Som Adresseavisen har avslørt, utløste dette vedtaket én million kroner i honorar til selskapet Olsø arbeidet for, ettersom det hadde påtatt seg oppgaven om å «bistå» utbyggere i reguleringsarbeidet.

Les også: Fikk sjokk da hun forsto at Olsø hadde skrevet merknaden


Økokrim konkluderer med at det forelå en overenskomst mellom Olsø og hans arbeidsgiver om at 400.000 kroner av denne betalingen skulle overføres til Olsøs private selskap Rokap AS. Selv benekter Olsø dette.

Jeg registrerer at Økokrim henla saken mot Olsø på bevisets stilling. Likevel synes det klart at Olsø etter dette ikke har noen framtid i trondheimspolitikken i overskuelig framtid. Det skulle bare mangle.

Jeg vil derfor rette oppmerksomheten mot en annen person som åpenbart fortsatt er tiltenkt en framtid i Trondheim Ap, nemlig gruppeleder Geir Waage. Waage er nær venn av Olsø, og kvelden før møtet i bygningsrådet utvekslet de to en rekke tekstmeldinger. Det var i denne utvekslingen Olsø utformet merknaden som dagen etter ble vedtatt og som utløste honoraret til selskapet Olsø arbeidet for.

Opptatt av debatt? Les også: Dagens avis presenteres av personalet, og jeg opplever at jeg har stor glede av å høre på!


Waage, som var i fødselspermisjon på denne tiden, oversendte forslaget til fungerende gruppeleder Sissel Trønsdal, uten å gjøre oppmerksom på at innspillet kom direkte fra Olsø. Dette har Waage nå beklaget, både offentlig og overfor eget parti. Ap har akseptert beklagelsen, og kommet til at partiet fortsatt har tillit til Waage.

Det er underlig. Problemet for Waage er at Olsøs direkte innvirkning på vedtaket ikke kom for dagen før Økokrim begynte å etterforske saken. Det er dyktig sent, særlig med tanke på at Adresseavisen allerede i mars i fjor stilte spørsmål til Waage om hans rolle i saken. Den gangen påpekte han at han var i fødselspermisjon da vedtaket ble fattet, og at han «hadde fokus på helt andre ting enn hvilke områder som burde være en del av grønn strek». Kort tid etter ble det likevel klart at Waage hadde hatt fokus på grønn strek, da Adresseavisen kunne avsløre at det nettopp var han som hadde sendt innspillet til sin vikar Trønsdal.

At innspillet opprinnelig kom fra den inhabile Olsø, ble fortsatt holdt skjult: «Jeg er så sikker som jeg kan bli på at han (Olsø) ikke har snakket med meg om Kystad», sa han da.

Mer debatt: Ein kan verta skjeld ut på bussen berre ein har eit lite jakkemerke kor det står at ein likar nynorsk


Nærmere et år senere kommer det altså fram, via Økokrims henleggelsesbrev, at de to hadde utstrakt kontakt kvelden før det famøse vedtaket, og at det var Olsøs egen formulering som ble sendt videre til Trønsdal.

Trønsdal sier i et intervju med Adresseavisen at hun reagerte med sjokk da hun oppdaget at det var Olsø som hadde skrevet merknaden hun fremmet i bygningsrådet. Likevel klandrer hun ikke Waage. Han har beklaget sin bevisstløshet, og det har hun godtatt, forklarte Trønsdal til Adresseavisen. Waage ble jo ført bak lyset av Olsø, la hun til.

Det virker som om Trondheim Ap har lagt en strategi for å redde sin gruppeleder ved å legge all skyld på den allerede politisk fortapte Olsø.

Når vi først snakker om å føre folk bak lyset, er det nettopp det Waage har gjort ved å servere en usann historie. Ikke bare til Trønsdal og andre partifeller, men til hele byens befolkning.

Hvem kan ha tillit til en slik mann? Ikke jeg, i alle fall.


Hør våre kommentatorer og gjest Silje Engeness snakke om Kosmorama, Kystad-saken, kulde og kulturkonflikt

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Kronikkforfatteren: Kato Nykvist er politisk redaktør i Nationen, bosatt i Trondheim 

Kronikkforfatteren: Kato Nykvist er politisk redaktør i Nationen, bosatt i Trondheim