Mediemangfoldsutvalget: Utvalgsleder Knut Olav Åmås (nr. tre t.h.) presenterte hovedpoenger fra utredningen, og overleverte denne til kulturminister Linda Hofstad Helleland (midten) under presentasjonen.  Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

Billig forsikring for demokratiet

Det har hendt – i Belgia – at en revolusjon er blitt utløst av en operaforestilling. Men ennå har vi til gode å se en revolt forårsaket av en NOU.

Åmås-utvalget, som la fram sin utredning om mediemangfold sist tirsdag, regner nok ikke med at folk griper til fakler og høygafler og strømmer ut i gatene. Men de er befriende tydelige når de advarer om hva som står på spill: Selve infrastrukturen i folkestyrets offentligheter er så svekket «at det er grunn til å frykte at journalistikken snart ikke lenger kan fylle sin uunnværlige rolle». For noen vil journalistikkens sammenbrudd være en seier. De kreftene som erklærer journalister som samfunnets fiender, som roper Lügenpresse eller skriker opp om fake news så snart de ser en påstand de ikke liker, ønsker en situasjon uten medier med autoritet og troverdighet. Formålet med de alternative fakta er å skape forvirring fulgt av likegyldighet. Hvis alt kan være sant, blir ingenting sant, who cares?