Onsdag samles de to fylkestingene på Hell før de gjør vedtak om sammenslåing i april. Møtet vil trolig rydde unna de fleste snubletråder.

foto

1. Politikerne holder sammen

I Sør-Trøndelag er selv Senterpartiet en ivrig tilhenger av å samle Trøndelag. Det sier litt om hvor lite kontroversielt det er. I Nord-Trøndelag er spørsmålet langt mer betent. Her har Sp sammen med SV markert seg som sterke kritikere. Med seg har de Frp og Miljøpartiet, som misliker henholdsvis fylkeskommunen og større enheter.

Arbeiderpartiet har tatt på seg ledertrøya i sammenslåingsprosessen, med entusiastisk støtte fra Høyre, KrF og Venstre. Spenningen har hele tiden vært knyttet til om Ap klarer å stå løpet ut. Både LO og Aps egne medlemmer har presset dem til å snu. Særlig har kravet om folkeavstemning truet med å torpedere hele prosessen. Alt tyder på at Ap og de andre partiene vil stå samlet til endelig vedtak er gjort.

Les også kommentaren: Sørtrønderen er fra Mars, nordtrønderen er fra Venus

2. Folket setter seg ikke på bakbeina

Onsdag legges det fram resultater fra en omfattende innbyggerundersøkelse. Et representativt utvalg har svart på en rekke spørsmål om sitt syn på sammenslåing. Dersom folket skulle vise seg å være mer negativ enn politikerne, kan hele sammenslåingen ryke. Det er imidlertid lite sannsynlig.

For mange er dette et lite viktig spørsmål og motstanden er neppe så stor som enkelte vil ha det til. Det er ikke en dristig spådom at sørtrønderne er mest positive. Men også i Nord-Trøndelag er det ulike syn. Motstanden er størst på Innherred. Innbyggerundersøkelsen er imidlertid kritisert for ikke å være representativ nok, og at spørsmålene i undersøkelsen er ledende.

3. Men folkeavstemning blir det neppe

Kravet om folkeavstemning har vært stort i Nord-Trøndelag. Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) har fått overlevert 9.400 underskrifter fra folkeaksjonen «Ja til folkeavstemning», uten at det har gjort nevneverdig inntrykk. De styrende politikerne vil holde fast på at høring og innbyggerundersøkelse er mer effektivt.

På fylkestinget vil de fire opposisjonspartiene gjenta kravet om at folket må bli hørt. SVs Torgeir Strøm vil framføre «opposisjonens siste bønn» i en interpellasjon. Lite tyder på at de blir bønnhørt. Folkeavstemning blir det neppe.

4. De berørte er (stort sett) positive

Alle er blitt bedt om å si sin mening om Trøndelagsutredningen, og hele 630 personer og organisasjoner har sendt inn høringssvar. Hovedbildet er at mange støtter sammenslåing, men ikke alle er like imponert over prosessen. Mange ønsker at det skal gjennomføres en folkeavstemning først.

Les også kommentaren: Steinkjer verre enn Sibir

Spesielt mange nordtrøndere er kritisk til at fylkesrådmannen skal sitte på Steinkjer, mens fylkesordføreren skal være i Trondheim. Særlig mange kommuner mener at alt burde ligge på Steinkjer. Dette møter liten forståelse i sørfylket, men også namdalskommunen Vikna foretrekker Trondheim. Svarene spriker i alle retninger og tyder på at de fleste er seg selv nærmest. Men det er vel bare slik det bruker å være.

Men NTE er fortsatt en gordisk knute

Kommunene i Nord-Trøndelag strever med å fordele kraftselskapet NTE mellom seg. Alle er enig om at selskapet ikke skal komme på sørtrønderske hender, men der stopper enigheten. Eierskapet splitter både partier, kommuner og regioner.

I denne saken står små og store kommuner mot hverandre, og motsetningene er vel så sterke innad i partiene som mellom. Sterkest er følelsene i kraftkommunene. Sprengkraften i NTE-saken er så stor at den er det eneste som kan true samlingen av Trøndelag nå.

Les også kommentaren: Kampen om arvesølvet