• Grete Holstad

Her tar de nytt grep for å redde laksen i Gaula

 • Malvin Hovden, laksefisker

Det foregikk et elvefiske i bøtter og spann

 • Adresseavisen
 • Lederartikkel

Ingen grunn til å tvile på denne rødlistinga

 • TomasKothe-Næss
 • Kommentator

Næringa har gjort noen veldig rike. Er det verdt prisen?

 • AagotOpheim

- Den er på en måte vår tiger. Samtidig er vi i ferd med å utrydde den

 • AagotOpheim

Nå har villaksen havnet på rødlista: - Den kan bli helt borte

 • Trøndelag SV, ved Ottar Michelsen, Rakel Trondal og Torgeir Strøm

Nei til kystsoneplaner med ensidig fokus på fiskeoppdrett

 • Malvin Hovden, laksefisker

Laksefisker: Jeg skriver om plageri ved lakseelva

 • Peter Davidse, Trondheim

Nå får lidenskapelige fluefiskere ikke fiske

Norske Lakseelver på besøk på Boen Gård på Boen i Tovdalselva i Kristiansand 26.april 2014.

Foto: Kjell Inge Søreide

Norske Lakseelver var i utgangspunktet en næringsorganisasjon for rettighetshavere til fiske i vassdrag med laks, sjøaure og sjørøye, men nå kan alle med ønske om bevaring av villaks bli medlem.

Organisasjonen representerer fiskerettshavere og elveeierlag i 70 lakseførende vassdrag. Medlemslagene er spredt over hele landet fra Lakselv og Kongsfjordelva i nord til Mandalselva og Otra i sør. Gjennom medlemslagene representerer Norske Lakseelver omlag 7000 fiskerettshavere. Det utgjør ca 70 % av alle rettighetshavere til laksevassdrag i Norge.

Norske Lakseelver har for tiden 3 ansatte. I tillegg engasjeres en rekke personer i forbindelse med pågående prosjekter. Norske Lakseelvers sekretariat ligger i Landbrukets hus i Oslo.

	
Styret:

Norske Lakseelvers styre består av 8 personer. De ulike landsdelene; Nord-Norge, Nordland, Trøndelag, Nordvestlandet, Sørvestlandet og Sørøst-landet har hver sin styrerepresentant. I tillegg har grunneierorganisasjonene Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund hver sin representant i styret. 

Styret leder Norske Lakseelvers arbeid i samsvar med vedtektene og etter retningslinjer fra årsmøtet. Styret representerer Norske Lakseelver utad, tar opp saker for medlemslagene og tilrettelegger årsmøtet, fagsamlinger o.l.

Styret i Norske Lakseelver har følgende sammensetning:

 	 
 Leder
Nils Pettersen 
Lyngveien 18,
9700 LAKSELV 
Tlf 7846 1108, 
Mob 932 25 818 
E-post: npett@me.com 

Lakselv Grunneierforening 
Region: Nord-Norge  Nestleder
Ragnhild Brennslett
Saltfjellv. 30, 
8613 MO I RANA 
Mob 915 97 875 
E-post: ragnhild.brennslett@online.no

Ranaelva Fellesforvaltning
Region: Nordland 

 	 
 Styremedlemmer
Vidar Skiri
Flatmark
6300 Åndalsnes 
Fasttelefon 71 22 37 57
Mobil 917 40 533. 
E-post: viski@online.no
Rauma Elveeigarlag 
Region: Nord-vestlandet 

Arne Nielsen
Volløyen, 
7336 MELDAL, 
Tlf. 72 49 73 27, 
Mob 91 86 77 67
E-post: arniels@loqal.no 
Orkla Fellesforvaltning
Region: Trøndelag


 	 
Vidar Børrezen 
Postboks 69 
5591 ETNE
Mob: 97 98 83 54 
E-post: vidar.borretzen@gmail.com 
Etneelva 
Region: Sørvestlandet 

Ingar Aasestad 
Lågendalsveien 2307
3282 Kvelde 
Telefon 3311 3230 
Mobil 9506 8116 
E-post: ingaaas@online.no
Numedalslågen Elvelag 
Region: Sørøstlandet 


 	 
Gudbrand Gulsvik 
Alfarvegen 84 
3540 NESBYEN 
E-post: gudbrand@gulsvik.no 
Mobil: 911 74 511

Norges Skogeierforbund 


Synne Vahl Rogn
Åby 55, 
3960 STATHELLE 
Mob 90 87 46 24 
E-post: synne@kulturlandskapet.no

Norges Bondelag 

 Varamedlemmer
Region Nord-Norge 
Ivar Leinan, Alta Laksefiskeri Interesentskap, Steinfossveien 1, 
9518 ALTA 
Telefon 7843 4535 
Mobil 9001 2052 
E-post: post@altalaks.no 

Alta Laksefiskeri Interesentskap 

Region Nordland 
Gustav Busch Arntsen, Statskog region Helgeland, 
Strandgt. 12-16,
8656 Mosjøen 
Epost: gustav.arntsen@statskog.no 
Telefon: 901 47 127

 
 	 
Region Trøndelag 
John Olav Olderen 
Bollgardssletta 205 
7660 VUKU 
Tlf: 74 07 86 15 
Mobil: 95 07 57 41 
E-post: joolao@frisurf.no

Verdal Elveeierlag 

Region Nordvestlandet 
Nina Munthe Olsen 
6856 SOGNDAL 
Mobil: 41 21 70 46 
e-post: nina.olsen@skatteetaten.no

Årøyelva 

Region Sørvestlandet 
Camilla Haneberg, 
Hanebergveien 4, 
4380 Hauge i Dalane
Tlf : 90893543  
E- post Camfred@start.no  

Soknavassdraget 

Region Sørøstlandet 
Erik Skjævesland,
Adresse: Skjævesland, 4532 Øyslebø 
E-mail: skjevis@online.no , eriksilverfox@gmail.com 
Telefon: 382 87742 / 911 91596

Mandalselva

	
Sekretariat

Norske Lakseelvers sekretariat ligger i Landbrukets hus i Oslo sammen med bl.a. Norges Bondelag.

Sentralbordet til NL: 22 05 48 70
Telefaks: 22 17 17 87
E-post: post@lakseelver.no
Postadresse: 
Postboks 9354 Grønland 
0135 Oslo 

Besøksadresse: 
Schweigaardsgate 34 C, Landbrukets hus i Oslo

Generalsekretær
Torfinn Evensen

Mobil: 450 21 637 

E-post: torfinn@lakseelver.no 


Prosjektleder 
Vegard Heggem

Mobil: 92 26 14 14 
E-post: vegard@aunan.no


Fagsjef
Erik Sterud

Mobil 99 25 98 59

E-post: erik@lakseelver.no


Prosjektleder lokal forvaltning og organisering
Ingar Aasestad

Mobil: 950 68 116
E-post: ingaaas@online.no
 • VegardHeggem
 • Prosjektleder Norske Lakseelver

Grønt skifte kan løfte villaksen ut av rød liste

 • Grete Holstad

For første gang er villaksen på rødlista over arter som kan dø ut

 • Grete Holstad

To tyvfiskere ble tatt på fersken - prøvde å stikke av

 • Grete Holstad

- Lokalpolitikere er uegnet til å ta ansvar for naturverdier

 • Marie LytomtNorum

Laksebestanden har gått ned mest i Midt-Norge

 • Grete Holstad

Hanne og Ida driver en eksklusiv virksomhet

 • AagotOpheim

- Lakselusproblemet kan bare løses med lukkede oppdrettsmerder

 • Tor Atle Moe, seniorforsker NINA

22 elver er friskmeldte

 • Grete Holstad

Vil stoppe Salmars havmerd, men stoppes selv

 • Nicolai Amdahl

Ikke bekymret for villaksen

 • Grete Holstad

Havmerda kommer i villaksens utvandringsrute

 • Grete Holstad

Slik står det til med lakseelvene i Midt-Norge

 • Grete Holstad

Ny undersøkelse viser at oppdrettslaks ødelegger laksebestandene