• Hanne Endresen, for tiden sykepleier i en annen kommune

Sykepleier: Liten vits i å skrive avvik når politikerne ikke tar upopulære valg

 • Lars Martin Reitan, hjelpepleier

Hjelpepleier: Jeg blir oppgitt og forbannet. Min erfaring er at ikke noe skjer om du skriver avvik

 • Lars Aasegg, Trondheim

Min kone kunne ikke fått bedre behandling på slutten en hun fikk her

 • Marte A. Jystad, datter, helsesykepleier, spesialrådgiver

Fortvilet datter: Da pappa (94) ble en risiko for mamma (83)

 • KjerstiVik
 • professor, ergoterapeut, Inst. For nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
 • Wenche K.Malmedal
 • sykepleier, førsteamanuensis, Inst. for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Aud ElisabethWitsø
 • vernepleier, førsteamanuensis, Inst. for psykisk helse, NTNU

Korona, eldre og sykehjem – hva kan vi lære?

 • StianWallum

Lurte på om Trondheim hadde hoppet over flere smittefaser

 • StianWallum

Egil (99) ble koronasyk på Havsteinekra: - Det var hardt da det sto på

 • HildeSkjesol

Da koronaen kom, mistet Ingrid (87) det som har vært viktigst i livet for henne

 • AagotOpheim

Nå blir det igjen lov å besøke farmor på sykehjemmet i Trondheim

 • AagotOpheim

Vikarene føler seg uthengt: - Vi gjorde alt vi kunne for å unngå smitte

 • AagotOpheim

- Hele dagen tenker vi på koronasmitte

 • AagotOpheim

To nye beboere på Havsteinekra er smittet

 • Harald Fagervold

Rutinene på sykehjemmene må skjerpes. Vi har ingen å miste

Grethe Enlid, grunder av Trondheim private omsorgstjeneste, Siv Jensen besøkte Ringvål private sykehjem lørdag formiddag i forbindelse med Frps 101 punkter for sine (evt) 100 første dager i regjering. Fv: Grethe Enlid med Gaula i bakgrunnen...
 • GretheEnlid
 • Leder Trondheim Private Omsorgstjeneste

Jeg blir så provosert når Trondheims ordfører nærmest beskylder vikarer for å være «et problem»

 • Roy TommyBråten
 • ChristineSchefte (foto)

Ottervik slakter vikarbyrå - slik svarer byrået

 • StianWallum
 • LajlaEllingsen
 • AagotOpheim

- Vikarene bodde standsmessig og representativt

 • StianWallum
 • Roy TommyBråten

- Slitasjen på ansatte bekymrer meg veldig

 • Adresseavisen
 • Lederartikkel

Pasienter må få snakke med sine nærmeste

 • StianWallum

En ny ansatt smittet. Åtte nye beboere i karantene

 • StianWallum

50 beboere på sykehjem i Trondheim holdes i karantene

 • StianWallum

To sykehjemsansatte i Trondheim smittet av korona

 • Pårørende til beboer på sykehjem i Trondheim kommune

Har Helge Garåsen begynt med noe nytt?

 • Helge Garåsen, helse- og velferdsdirektør

Parkering ved Persaunet: Ja, det er for få plasser

 • Torstein Vik, professor emeritus i barnesykdommer

Garåsen tåkelegger om arbeidsforholdene innen helse og velferd

 • Frode Skanke, overlege Unicare Røros Rehabilitering

Tilsynslegen reiste klage mot navngitte personer og skal berømmes for det

 • Helge Garåsen, helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune

Garåsen svarer etter kritikk: Takk for et innlegg som gir meg muligheten til å komme med noen fakta

 • Terje Kulvik

Det er risikosport for eldre mennesker å ta seg fram på glattisen til sykehjemmet

Helsetilsynets kritikk av forholdene på sykehjemmet svir hardt

 • HildeSkjesol

Sykehjemslege i Trondheim: - Umulig å gjøre en god jobb

 • Kjell-IvarMyhr

Sjekket 14 sykehjem og fant flere brudd på loven

 • HildeSkjesol

- Noen ganger kan det oppstå farlige situasjoner for ansatte

 • Valborg Sund (styreleder) og Sigurd Ingvaldsen (forstander) i Stiftelsen Trondhjems Hospital

Trondhjems Hospital svarer på kronikk om ideelle stiftelser: Sykepleierforbundet feilinformerer

 • Geirmund Lykke, gruppeleder og kommunalråd KrF i Trondheim

KrF-Lykke om eldreomsorg: Hva kan vi lære av de beste, og løfte alle?

 • StianWallum

Lover minst 300 nye stillinger i eldreomsorgen i Trondheim

 • StianWallum

- Ansatte er redde for represalier og tør ikke å si ifra

 • StianWallum

Mener det er usunn fryktkultur ved mer enn ti sykehjem i Trondheim

 • Morten Molland Sandøy

Fikk sykehjemsjobb etter skuespillertest

 • HildeSkjesol

- Å sitte i trekken fra et åpent vindu kan vanskelig karakteriseres som å komme ut i frisk luft

 • Torill Rugelsjøen, enhetsleder ved Ladesletta HVS og Mona Kielland, enhetsleder ved Persaunet HVS

Bemanningen på helse- og velferdssentre i Trondheim er marginal

 • HildeSkjesol

Utagerende eldre kan få egen sykehjemsavdeling