• Helen Margaret Murray
 • Universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU

Flere har kanskje lagt merke til et tospråklig skilt i Trondheim?

 • AagotOpheim

Ny statsråd må løse vindkraftkonflikten: - Det er en krevende sak

 • Trygve Tronslien

Et vanvittig forslag er å få samene til å gjete reinen inn i vindkraftområdet

 • Grete Holstad

- Langt alvorligere følger enn jeg så for meg

 • AagotOpheim

- Det er en feiringsdag og festdag. Hver dag ellers i året er en kampdag

 • SimenGranviken

Sameministeren vil ikke møte Fosen-samene

 • Einar Aas

Gi samene en klekkelig erstatning og la vindanleggene stå

 • Silje Karine Muotka
 • sametingspresident

Sametingspresidenten: Dette er ingen etterlevelse av Høyesteretts dom

Ga Listhaug til eksamen: Studentene til universitetslektor Marion Gimsøy Stavsøien fikk Facebook-Listhaug til eksamen. - Vi vil være relevante og er opptatt av nye tekstformer, sier hun.
 • Marion G. Stavsøien
 • nestleder Feministhuset

Fortsatt er det kun bildet og gateskiltet vi hengte igjen av minneplassen

 • AagotOpheim

Her møter statsråden samene på Fosen

 • Grete Holstad

- Vi er de første som merker klimaendringene

Torjer Olsen
 • TorjerOlsen
 • Instituttleder ved UiT Norges arktiske universitet og leder UHR-Samisk
Ylva Jannok Nutti
 • YlvaJannok Nutti
 • prorektor ved Sámi allaskuvla/ Samisk høgskole og nestleder UHR-Samisk
 • DagnyJohnson Hov
 • seniorrådgiver, Universitets og høgskolerådet

Historien har gitt oss samer en tung ryggsekk med urett

 • Grete Holstad
 • AagotOpheim
Torun Støbakk
 • TorunStøbakk

- Vi har slått Fosen vind. Nå skal vi feste i tre dager

 • EspenLeirset
 • Universitetslektor i statsvitenskap ved Nord Universitet, Levanger

Vi er stadig flere med samisk identitet, selv om vi ikke går med kofte

UkePortrett med samfunnsdebatant, mm, Daniel Johansen
 • DanielJohansen
 • spaltist i Adresseavisen

Ærede Høyesterett! Hev dere over statlig prestisje!

 • Styringsgruppen, «Fremtidsrettet reindrift og jordbruk i områder med arealkonflikter i Hedmark og Trøndelag»

Hvordan kan jordbruk og reindrift leve godt sammen?

 • AdeleMatheson Mestad
 • direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Nå setter Høyesterett et foreløpig punktum

 • Grete Holstad

Nordmenn tok trommene fra samene. Snart får sørsamene Bindalstromma tilbake.

 • ThomasÅhrén
 • samisk representant i Nidaros Bispedømmeråd
 • Oddvin LeineBientie
 • representant i Samisk kirkeråd
 • Paul BendikkJåma
 • leder Saemien Åålmegeraerie/samisk menighetsråd i sørsamisk område

De kjemper ikke bare for seg selv, for sin kulturs rett og for det sørsamiske folket

 • Maja Kristine Jåma (NSR), Politihkeles raeriestæjja // politisk rådgiver

Gieries bïegkefaamoen gåassoehtæjjatjïelth, krööhkestidie båatsoem // Kjære vertskommuner for vindkraft, ta hensyn til reindrifta

 • TommyReinås
 • gruppeleder for MDG Trøndelag og sentralstyremedlem for MDG
 • FaridShariati
 • sosialpolitisk talsperson/sentralstyremedlem for MDG

At regjeringsadvokaten aktivt støtter Fosen Vind er svært kritikkverdig

 • Ola Blokkum

Manglende sosiale antenner fra Fosen vind

 • Grete Holstad

- Dette er en frekk og usmakelig invitasjon

 • Grete Holstad

Her kan trondheimssamer få sitt eget møtested

 • Tove Synnøve Mentsen Ness, førsteamanuensis ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

I dag får sørsamer et for dårlig helsetilbud

Samenes nasjonaldag er en påminnelse om at det fortsatt er konflikter

 • Grete Holstad

Kom til Selbu for å rydde opp etter rabaldermøte

 • Grete Holstad

- Målet må være å kunne fortsette med reindrift på Fosen

 • Jarl Hellesvik, Leder i Etnisk og demokratisk likeverd (EDL)

De ble invitert av Selbu utmarksråd: - Samer i Norge er ikke marginaliserte

 • Mikkel Berg-Nordlie, historiker og forsker ved  OsloMet  Torjer Olsen, professor i urfolksstudier ved Universitetet i Tromsø

Derfor gikk det veldig galt i Selbu

 • Vidar Andersen politisk nestleder, Norske Samers Riksforbund

Politikerne må være tydelige mot antisamiske utspill

 • Grete Holstad

Ber statsministeren ta avstand fra «det anti-samiske arrangementet» i Selbu

 • Grete Holstad

Venstre i Trøndelag vil stoppe vindmøllene på Storheia

 • Sara Ellen Anne Eira, leder i Samisk kirkeråd / Herborg Finnset, biskop i Nidaros / Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, biskop i Sør-Hålogaland / Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland

Bryter Norge menneskerettighetene på Fosen?

 • ÅgeWinge

Mange trodde vindkraftkampen var tapt: - Jeg har jeg aldri følt meg nærmere full seier enn akkurat nå

 • StianWallum
 • ÅgeWinge
 • Roy TommyBråten
 • Sigurd L.Hernes

FNs rasediskrimineringskomite ber om stans i Storheia-utbygging

 • Grete Holstad

Ber FN om å stoppe vindkraftutbyggingen på Fosen

 • AagotOpheim

Han ødela reingjerdet i Brekken – nå er saken ferdig etterforsket

 • AagotOpheim

- Det var jeg som klippet opp reingjerdet

 • Grete Holstad

Tingretten har bestemt hva sørsamene skal få i erstatning