• Grete Holstad

Nordmenn tok trommene fra samene. Snart får sørsamene Bindalstromma tilbake.

 • ThomasÅhrén
 • samisk representant i Nidaros Bispedømmeråd
 • Oddvin LeineBientie
 • representant i Samisk kirkeråd
 • Paul BendikkJåma
 • leder Saemien Åålmegeraerie/samisk menighetsråd i sørsamisk område

De kjemper ikke bare for seg selv, for sin kulturs rett og for det sørsamiske folket

 • Maja Kristine Jåma (NSR), Politihkeles raeriestæjja // politisk rådgiver

Gieries bïegkefaamoen gåassoehtæjjatjïelth, krööhkestidie båatsoem // Kjære vertskommuner for vindkraft, ta hensyn til reindrifta

 • TommyReinås
 • gruppeleder for MDG Trøndelag og sentralstyremedlem for MDG
 • FaridShariati
 • sosialpolitisk talsperson/sentralstyremedlem for MDG

At regjeringsadvokaten aktivt støtter Fosen Vind er svært kritikkverdig

 • Ola Blokkum

Manglende sosiale antenner fra Fosen vind

 • Grete Holstad

- Dette er en frekk og usmakelig invitasjon

 • Grete Holstad

Her kan trondheimssamer få sitt eget møtested

 • Tove Synnøve Mentsen Ness, førsteamanuensis ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

I dag får sørsamer et for dårlig helsetilbud

Samenes nasjonaldag er en påminnelse om at det fortsatt er konflikter

 • Grete Holstad

Kom til Selbu for å rydde opp etter rabaldermøte

 • Grete Holstad

- Målet må være å kunne fortsette med reindrift på Fosen

 • Jarl Hellesvik, Leder i Etnisk og demokratisk likeverd (EDL)

De ble invitert av Selbu utmarksråd: - Samer i Norge er ikke marginaliserte

 • Mikkel Berg-Nordlie, historiker og forsker ved  OsloMet  Torjer Olsen, professor i urfolksstudier ved Universitetet i Tromsø

Derfor gikk det veldig galt i Selbu

 • Vidar Andersen politisk nestleder, Norske Samers Riksforbund

Politikerne må være tydelige mot antisamiske utspill

 • Grete Holstad

Ber statsministeren ta avstand fra «det anti-samiske arrangementet» i Selbu

 • Grete Holstad

Venstre i Trøndelag vil stoppe vindmøllene på Storheia

 • Sara Ellen Anne Eira, leder i Samisk kirkeråd / Herborg Finnset, biskop i Nidaros / Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, biskop i Sør-Hålogaland / Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland

Bryter Norge menneskerettighetene på Fosen?

 • ÅgeWinge

Mange trodde vindkraftkampen var tapt: - Jeg har jeg aldri følt meg nærmere full seier enn akkurat nå

 • StianWallum
 • ÅgeWinge
 • Roy TommyBråten
 • Sigurd L.Hernes

FNs rasediskrimineringskomite ber om stans i Storheia-utbygging

 • Grete Holstad

Ber FN om å stoppe vindkraftutbyggingen på Fosen

 • AagotOpheim

Han ødela reingjerdet i Brekken – nå er saken ferdig etterforsket

 • AagotOpheim

- Det var jeg som klippet opp reingjerdet

 • Grete Holstad

Tingretten har bestemt hva sørsamene skal få i erstatning

 • Grete Holstad

Lagmannsretten bekymret for Fosen Vinds økonomi

 • Grete Holstad

Storheia-samene krever 120 millioner i erstatning

 • AagotOpheim

- Viktig å minnes at vi er to folk

 • FrankCadamarteri

Jobber for nytt samisk samlingssted i Trondheim

 • Marit Arnstad, Senterpartiet

Før min søster går til felts mot meg; naturopplevelser er viktig, men Norge er også mer enn natur

 • Ida Marie Bransfjell, prosjektleiar for Tråante 2017 og Inger Johansen, PhD-stipendiat i sørsamisk språk ved Samisk høgskole og NTNU

Igjen har samane måtte sitje i retten og kjempe

 • Anna Lian, blogger og tekstforfatter

Her kommer verdens korteste språkkurs

 • Odd Einar Støkkan og Øystein Braseth

Kina vil ha strøm i maksimalt 14 timer av den totale produksjonen fra vindmøllene på Storheia

 • Grete Holstad

- Om bare én same må slutte med rein, er det brudd på FN-konvensjonen

 • Grete Holstad

Tirsdag møtes Fosen-samene og utbyggerne i rettssalen

 • AagotOpheim

- Vindmøllene vil ødelegge fjellet mitt

 • AagotOpheim

Samene vil stenge snøskuterløyper

 • KariHovde
 • Kommentator

Solid publikumsrekord på Kosmorama

 • TerjeEidsvåg
 • Kommentator

«Trønderske Lene Cecilia Sparrok stråler i hovedrollen i «Sameblod»

 • Stefan Kaliski, 94831871, stefan.kaliski@adresseavisen.no

- Vi måtte dra hjem til sørsamene og overtale dem til å bli med i filmen

 • Daniel Johansen, kunsthistoriker.

Én dag feirer man sitt urfolk, og neste dag raserer man deres reinbeiter

 • Inge Even Danielsen, leder, Åarjel dajven båatsoesaemieh/Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag.

Det er på tide å si unnskyld