• Steven Crozier
 • fastlege og kommunestyrerepresentant for Rødt Frøya 

I et fungerende demokrati ville staten ha erkjent dommen

 • Leif Strøm, Advokat 

Regjeringens forsøk på å unnlate å ta konsekvensene

 • Silje Karine Muotka, sametingspresident

Sametingspresidenten om Fosen-saken: Statsråd Mjøs Persen fordreier og villeder

 • Gaute Lindkvist

Liksom-same? Den teksten traff meg ganske hardt!

 • Unni Skoglund, frilansjournalist

Vi er mange med sameblod som spør: Hvem skal få kalle seg same?

 • Adresseavisen
 • Lederartikkel

Endelig nytt sørsamisk kultursenter

 • Tor Singsaas, biskop em.

Tidligere biskop Tor Singsaas: Samiske interesser og rettigheter er blitt systematisk satt til side og undertrykt

 • Magne Vågsland leder i Naturvernforbundet i Trøndelag Alette Sandvik nestleder i Naturvernforbundet i Trøndelag

Ønsker vi virkelig at samenes kultur og fremtid skal være til salgs?

 • Jarl Hellesvik, Leder i Etnisk og demokratisk likeverd (EDL)

De ble invitert av Selbu utmarksråd: - Samer i Norge er ikke marginaliserte

 • AagotOpheim

- De vil ødelegge fjorden min

 • Stein Arne Sæther, skribent

Vindkraft blir gjort lønnsomt takket være store offentlige subsidier

 • KariHovde
 • Kommentator

Altfor mange gubber i gatene

 • Håkon Hermanstrand, PhD-stipendiat i sørsamisk historie, Nord universitet

Er en ny samerett en ulykke?

 • Nils Røv

Ny samerett: Ei ulukke for Trollheimen

Kampen for samenes rettigheter må fortsette

 • Daniel Johansen, PhD i kunsthistorie fra NTNU

Etter elleve år på NTNU kan jeg ingenting

 • Anna Lian, blogger og tekstforfatter

Her kommer verdens korteste språkkurs

 • Inge Even Danielsen, leder, Åarjel dajven båatsoesaemieh/Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag.

Det er på tide å si unnskyld

 • Daniel Johansen, kunsthistoriker.

Gi oss en samisk folkefest i Trondheim hvert år

 • AnnemonaGrann

Unge samer mikser gjerne kofta med piercing, sminke og jeans

 • Tor Singsaas, biskop

Dette er noe av det mest betydningsfulle som har skjedd i Nidarosdomen på mange tiår

 • Ellen Alm, historiker/førstebibliotekar NTNU UN, Gunnerusbiblioteket

Samene truet med å drepe misjonæren. Les hvorfor.