• Øyvind K. Svendsen, Enhetsleder Nyborg og Valset barnehager

Skal matematikk eller pedagogikk styre i trondheimsskolen?

 • Ragnhild Skjevik, Leder i Skolelederforbundet Trondheim

Skoleledere står i en skvis mellom lojalitet til budsjett og krav og forventninger

 • Gry Camilla Tingstad, lokallagsleder, Utdanningsforbundet Trondheim

Vår bekymring om underfinansiering av sektoren har vært formidlet gjennom flere innspill

 • Isabell Buvik
 • hovedtillitsvalgt, Utdanningsforbundet Trondheim
 • Gry Camilla Tingstad
 • lokallagsleder, Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet: Når er krisen kritisk nok?

 • Erling Moe, kommunalråd Venstre.

Visvas fra Mona Berger om læring

 • Trine Aufles, mor til utviklingshemmet sønn

Jeg gruer meg til den dagen vi ikke lenger kan stille opp

 • På vegne av private barnehager, PBL Lokallag Trondheim, Rita Myhre Johansen, Midtbyen barnehage, Stina Ovesen, Horneberg FUS barnehage, Trude Sjøhagen Nordgård, Læringsverkstedet Sætra Idrettsbarnehage, Torstein Johannessen, Bergheim barnehage, Ole Martin Steffensen, Tempe barnehage, Gøril Linge Five, Lademoen barnehage og Anita Gaustad, Solbakken barnehage

Budsjettbalanse trumfer de sårbare barna

 • Christer S. Pedersen, Pedagogisk leder v/Nidarvoll og Sunnland barnehager

Jeg er sjokkert over at timer tas fra andre barns enkeltvedtak

 • Medlemmer i Brukerrådet i Lade BoA, Gerd Østby Strømman, Julia Lindqvist, Unn Tove Wågbø og Randi-Grethe Pedersen

Brukerrådet ber om at Trondheim kommune følger loven

 • John PetterStevik
 • Trøndelag Unge Høyre

Kunstnerne føler at de må tilpasse seg politiske signaler

 • Brukerrådet i Lade BoA, Gerd Østby Strømman (leder), Julia Lindqvist, Unn Tove Wågbø og Randi-Grethe Pedersen

BoA: Vi er svært bekymret for nye runder med nærskjæringer