• Håvard RavnOttesen
 • Leder Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) Trondheim
Nina Braadland Original: Nina Braadland
 • NinaBraadland
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

«Alle» var enige om at BOA hadde vært underbudsjettert i mange år. Nå foreslås nye kutt

 • Lennart Sølsnes Røsten, forskningsdeltakende beboer Aud Elisabeth Witsø, vernepleier og førsteamanuensis, IPH, NTNU

Vi tilbød oss å samarbeide med kommunen, men vi har ikke hørt noe

 • Inga LillNyvoll

Ber om redegjøring om BOA-tilbud i Trondheim

 • Tone Dorthe Sletten, bystyremedlem Høyre, medlem av Helse- og eldrekomiteen

Ordføreren avslører sin manglende kontakt med virkeligheten

 • Nåværende og tidligere ledere av NFU Trondheim, Håvard Ravn Ottessen, Steinar Johnsen, Nina Braadland

Nei, ordfører, det er ikke blitt bedre i BOA

 • Håvard RavnOttesen
 • Leder Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) Trondheim

Ingen har stilt spørsmålet: Har de tause stemmene blitt hørt?

 • Rita Ottervik, Ordfører i Trondheim

Ordføreren svarer om BOA: Vi har de siste årene tilført betydelige ressurser for å heve kvaliteten

 • EivindBratteland
 • Tidligere far

Skaff dere lydbånd med sår barnegråt, la det stå på døgnet rundt i tre måneder

Kjetil Utne ønsker seg kommunal virksomhet inn på campus. - Slik kan kommunen få del i mer av forskningen og kunnskapen som fins der og NTNU kan få testet ut ting i praksis, sier han.
 • KjetilUtne
 • Medlem av bystyret og Arbeids- og sosialkomiteen (H)

Ordføreren svarer ikke. I stedet lar hun kommunedirektøren ta støyten

 • Anders Stenvig, kommunalsjef for velferd, arbeid og kvalifiseringstjenester i Trondheim kommune

Kommunen: BOA i dag er ikke er så godt som det er ønskelig

 • Kjetil Utne, Medlem av bystyret og Arbeids- og Sosialkomiteen (H)

Utviklingshemmede i Trondheim fortjener bedre

 • AagotOpheim

- De ansatte var redde, oppgitt, bekymret og fryktet smitte

 • Torstein Vik, far og professor emeritus i barnesykdommer, NTNU

Urimelig høy husleie ved kommunale boliger i Trondheim

 • Thea Hennie Kveinå, seniorrådgiver Fylkesmannen i Trøndelag

Trondheim og andre kommuner bryter loven - det kan få alvorlige konsekvenser for utviklingshemmede

 • Torild Stavne, Torstein Vik og Nina Braadland (foreldre til barn på 30 + som har rett til gode tjenester)

Til Rita & co: Det går ikke bedre i Boa!

Utviklingshemmede må få et bedre tilbud

 • Erling Moe, kommunalråd for Venstre i Trondheim

«Pårørende opplevde seg som hår i suppa.»

 • Roy TommyBråten

- Jeg er glad for at vi er hørt. Ofte har jeg tenkt at vi oppfattes som sutrete

 • Roy TommyBråten

- De ansatte jobber seg syke

 • Tone Jøssund, Isabell Buvik, Hege Slørdahl, hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Trondheim

Må ikke bystyret følge loven? 

 • Roy TommyBråten

- Først når det er snakk om at liv kan gå tapt, blir det debatt

 • Dagfinn Løvdal (far)

Rådmannen i Trondheim driver bevisst underbudsjettering

 • Torstein Vik, far

Min datter skulle ha flyttet i bofellesskap i 2002. Det er 16 år siden. Hun bor fortsatt hjemme!