• Gry Camilla Tingstad, Lokallagsleder i Utdanningsforbundet Trondheim. På vegne av 124 tillitsvalgte i Utdanningforbundet

Han fortsetter å gråte krokodilletårer for lærerne

 • StåleBonsaksen
 • Utdanningsforbundet Trøndelag

Er dette godt nok, Tore O. Sandvik?

 • Tor Arne Gangsø, Arbeidslivsdirektør i KS – kommunesektorens organisasjon

Innlegget er fullt av sterke, udokumenterte og feilaktige påstander

 • Innlegget er signert av 124 tillitsvalgte lærere, (nederst i innlegget)

124 lærertillitsvalgte: Det er rett og slett flaut og skammelig hvordan de holder på

 • KaiNilsen
 • styremedlem Utdanningsforbundet Trondheim og tillitsvalgt Utdanningsforbundet Trøndelag

Hva nå, politikere?

 • NorunnBergesen

- Ikke en enkel avgjørelse å ta

 • Ståle Bonsaksen, Udanningsforbundet Trøndelag

Utdanningsforbundet: Avlys vårens eksamen i matematikk og engelsk

 • Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune

Sykepleier svarer: Det ble en debatt om helsepersonell versus lærere. Det var aldri min intensjon

 • Gry Camilla Tingstad, lokallagsleder i Utdanningsforbundet Trondheim

Utdanningsforbundet har aldri bedt om å komme foran eldre, syke og helsepersonell i vaksinekøen

 • Marius Sæther Flå, lærer, @mmariusflaa på Instagram

Jeg er lærer. Bare litt provosert. Men jeg undres

 • Ingrid Berg Selfjord, leder i Sykepleierforbundet Trondheim kommune

Sykepleier reagerer på læreres ønske om å rykke frem i vaksinasjonskøen: Litt edruelighet?

 • Håkon Thon, frikjøpt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Trondheim

Trondheims lag rundt barn og unge har «eliteseriens» største innbytterbenk og flest langtidsskadde

 • StåleBonsaksen
 • Utdanningsforbundet Trøndelag

Videregående skoler: Det kuttes til beinet og mange lærere er frustrerte

Leder Geir Røssvoll, Utdanningsforbundet Trøndelag, leder Gry Camilla Thingstad, Utdanningsforbundet Trondheim - provosert av skolekutt
 • GeirRøsvoll
 • Fylkesleder i Utdanningsforbundet Trøndelag

Hvorfor velger regjeringen å motarbeide sin egen politikk?

 • NorunnBergesen

- De må rette opp, hvis vi skal få en god skole i Trondheim

 • NorunnBergesen

- Vi ser at unger og ungdommer sliter og vi har ikke alltid mulighet til å hjelpe dem

 • Guri Melby (V), kunnskaps- og integreringsminister

Guri Melby (V) svarer: Elevene skal få friere skolevalg

 • Robert Flataas, Leder Skolelederforbundet Trondheim

La skolene få drive opplæring frem til 22. desember

 • Geir Røsvoll, fylkesleder i Utdanningsforbundet Trøndelag

Vi er enige med forskerne i at dette er en dårlig idé

 • Adresseavisen
 • Lederartikkel

En bedre hverdag for elever og lærere er helt nødvendig

 • NorunnBergesen

Vil gi 50 millioner til skolene i Trondheim: - Det er opplagt at det drives rovdrift på skoleansatte nå

 • Jens-SyverLøvli
 • hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Levanger

Derfor kan delvis hjemmeskole være en løsning nå

 • NorunnBergesen

- Trondheim kommune kan ikke velge hvilke lover de følger

 • ChristineL. Bandlien
 • mor til barn i barne- og ungdomsskolen

Mor til barn i Trondheimsskolen: Er ikke skolebarna viktige for politikerne?

Lovbrudd: -Kommunen planlegger et lovbrudd, sier Geir Røsvoll, Utdanningsforbundets leder i Trondheim. Han reagerer sterkt på rådmannens forslag om å utsette lærernormen.
 • GeirRøsvoll
 • fylkesleder i Utdanningsforbundet Trøndelag
 • Gry CamillaTingstad
 • Lokallagsleder Utdanningsforbundet Trondheim

Det massive foreldreopprøret viser at vår fremstilling stemmer med foreldrenes virkelighet

 • Roald Arentz, gruppeleder for Rødt i Trondheim bystyre

Det er ikke uansvarlig å oppfylle lærernormen

 • Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim kommune

Kommunen svarer: 108 millioner skole-kroner er ikke tullet bort

 • NorunnBergesen

Foreldreopprør i skolen i Trondheim: - Det startet med en stor frustrasjon

 • NorunnBergesen

Dårlig økonomi i skolen: - Det kommer nærmest som en tsunami over oss nå

 • StåleBonsaksen
 • Utdanningsforbundet Trøndelag

Far til barn i Trondheims-skolen: Klasserommet er tidvis kaotisk, det er mye uro og vanskelig å holde fokus

 • NorunnBergesen

- Trondheim klarer ikke drive skolen på lovlig vis

 • RobertFlataas
 • hovedtillitsvalgt, Skolelederforbundet Trondheim

Dette vil sannsynlig også bidra til bedre kvalitet i Trondheim-skolene

 • NorunnBergesen

- Det er unntakstilstand. Hvem vil være lærer i en skole under så sterkt press?

 • NorunnBergesen

- Tallene viser stor turnover. Det kan se ganske heftig ut

 • Lill Harriet Sandaune, Gruppeleder Trøndelag FrP

Å gi elever klageadgang bør være like viktig enten det er muntlig eller skriftlig eksamen

Leder Geir Røssvoll, Utdanningsforbundet Trøndelag, leder Gry Camilla Thingstad, Utdanningsforbundet Trondheim - provosert av skolekutt
 • GeirRøsvoll
 • Fylkesleder i Utdanningsforbundet Trøndelag

Derfor er filming av muntlig eksamen en dårlig idé

 • NorunnBergesen

Torsdag kan anmerkningene forsvinne i skolen i Trondheim

 • Tor Bitustøyl, avdelingsleder Heimdal videregående skole

Statusen til læreryrket er ikke på gyngende grunn

 • Adresseavisen
 • Lederartikkel

Kommunene må unngå kutt i skolene

 • Geirmund Lykke, gruppeleder Krf, leder i oppvekstkomiteen

Lykke: Svært beklagelig at ordføreren legger lokk på en viktig debatt