• NorunnBergesen

Innrømmer at rektorene er i en skvis

 • NorunnBergesen

- Vi har en stor jobb å gjøre for å bli en attraktiv arbeidsplass for rektorer

 • Hege Sletvold Slørdahl, Fylkesstyremedlem Utdanningsforbundet Trøndelag

Hvor lenge kan rovdriften pågå før flere barnehager må stenge?

 • Kai Nilsen, tillitsvalgt Utdanningsforbundet Trøndelag

Arbeidsmiljøloven brytes daglig i trønderske grunnskoler

 • NorunnBergesen

Mangler penger - lærere bruker private Netflix-kontoer og kopimaskina

 • Gry Camilla Tingstad, Lokallagsleder Utdanningsforbundet Trondheim 

Klar melding fra lærerne: Vi vil advare mot denne tankegangen

 • NorunnBergesen

Alle skoler på grønt, skoler med mye smitte på gult

 • NorunnBergesen

Mobbeplan skal vedtas uten at skolene er hørt

 • Utdanningsforbundet Trøndelag, fylkesstyremedlem Ann-Kathrin Mulstad, fylkesstyremedlem Kristin Elvsveen Witry og fylkesstyremedlem Hege Slørdahl

Unødvendig å late som om det er en uenighet om dette!

 • NorunnBergesen

- Vi har fått mange henvendelser fra ansatte i private barnehager. Det lytter vi til

 • Yvonne Albrigtsen

De avfeier min kritikk ved å fortsette på egen framstilling

 • Geir Røsvoll, fylkesleder, Utdanningsforbundet Trøndelag

Alle sa nei, men det presses gjennom. Det er ikke til å tro!

 • Kari Lium, på vegne av Pensjonistrådet, Utdanningsforbundet Trondheim

Vi kan ikke huske å ha sett en mer skammelig bruk av voldgift

 • Ida Marie Ulriksborg, distriktsleder for frivillige i SOS-barnebyer Trøndelag Sør

God sommer, alle lærere. Det er så fortjent!

 • KaiNilsen
 • styremedlem Utdanningsforbundet Trondheim og tillitsvalgt Utdanningsforbundet Trøndelag

Støre og Kjerkol tok bilde med de streikende. Men hvem bestemmer?

 • Hanne Moe Bjørnbet, Trøndelag Arbeiderparti

Arbeiderpartiet vil kjempe for nærskoleprinsippet

 • Ståle Bonsaksen, fylkesstyremedlem, Utdanningsforbundet Trøndelag

Utdanningsforbundet: Nærmer det seg slutten for nærskolen?

 • NorunnBergesen

Slik vil de løse karakterene når alle er rammet av streik

 • NorunnBergesen

Utvidelse av streiken gir dobbel krise: - Dette er kaotisk

 • StianWallum
 • NorunnBergesen

Disse sjuendeklassingene jubler for et unntak fra lærestreiken

 • NorunnBergesen

Streiken kan ramme karaktersetting: - Dette kan få alvorlige følger for elevene

 • Gry Camilla Tingstad, Utdanningsforbundet Trondheim, på vegne av Unios medlemsforbund i Trondheim, Ingrid Berg Selfjord, Norsk Sykepleierforbund, Anniken Kinge, Norsk Fysioterapeutforbund, Tordis Tesdal, Norsk Ergoterapeutforbund, Tor Magnus Hindenes, Akademikerforbundet, Brit Karen Einang, Bibliotekarforbundet, Silje Skog, Forskerforbundet

Mange skoler, barnehager og helsetjenester vil bli berørt

 • Jens-Syver Løvli, Hovedtillitsvalgt, Utdanningsforbundet Levanger

Det blir ikke flere lærere og sykepleiere av at kommunene skal konkurrere seg imellom om dem

 • Fylkesledere i Utdanningsforbundet, Thomas Nordgård, Anita Karlsen, Geir Røsvoll, Gerd Botn Brattli, Steinar Strømsli, Gunn Reidun Tednes-Aaserød, Ottar Stordal, Solveig Hals, Johannes B. Aagaard, Aina Beate Skjefstad Andersen ogThore Johan Nærbøe

Utdanningsforbundet: Prioriter lærere og andre ansatte i barnehage og skole i vaksinekøen nå

 • Geir Røsvoll, fylkesleder i Utdanningsforbundet Trøndelag

De vil si at vi er grådige. Ikke hør på dem

 • Gry Camilla Tingstad, Lokallagsleder i Utdanningsforbundet Trondheim. På vegne av 124 tillitsvalgte i Utdanningforbundet

Han fortsetter å gråte krokodilletårer for lærerne

 • StåleBonsaksen
 • Utdanningsforbundet Trøndelag

Er dette godt nok, Tore O. Sandvik?

 • Tor Arne Gangsø, Arbeidslivsdirektør i KS – kommunesektorens organisasjon

Innlegget er fullt av sterke, udokumenterte og feilaktige påstander

 • Innlegget er signert av 124 tillitsvalgte lærere, (nederst i innlegget)

124 lærertillitsvalgte: Det er rett og slett flaut og skammelig hvordan de holder på

 • KaiNilsen
 • styremedlem Utdanningsforbundet Trondheim og tillitsvalgt Utdanningsforbundet Trøndelag

Hva nå, politikere?

 • NorunnBergesen

- Ikke en enkel avgjørelse å ta

 • Ståle Bonsaksen, Udanningsforbundet Trøndelag

Utdanningsforbundet: Avlys vårens eksamen i matematikk og engelsk

 • Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune

Sykepleier svarer: Det ble en debatt om helsepersonell versus lærere. Det var aldri min intensjon

 • Gry Camilla Tingstad, lokallagsleder i Utdanningsforbundet Trondheim

Utdanningsforbundet har aldri bedt om å komme foran eldre, syke og helsepersonell i vaksinekøen

 • Marius Sæther Flå, lærer, @mmariusflaa på Instagram

Jeg er lærer. Bare litt provosert. Men jeg undres

 • Ingrid Berg Selfjord, leder i Sykepleierforbundet Trondheim kommune

Sykepleier reagerer på læreres ønske om å rykke frem i vaksinasjonskøen: Litt edruelighet?

 • Håkon Thon, frikjøpt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Trondheim

Trondheims lag rundt barn og unge har «eliteseriens» største innbytterbenk og flest langtidsskadde

 • StåleBonsaksen
 • Utdanningsforbundet Trøndelag

Videregående skoler: Det kuttes til beinet og mange lærere er frustrerte

Leder Geir Røssvoll, Utdanningsforbundet Trøndelag, leder Gry Camilla Thingstad, Utdanningsforbundet Trondheim - provosert av skolekutt
 • GeirRøsvoll
 • Fylkesleder i Utdanningsforbundet Trøndelag

Hvorfor velger regjeringen å motarbeide sin egen politikk?

 • NorunnBergesen

- De må rette opp, hvis vi skal få en god skole i Trondheim