• Petter Kampli, medlem av Trondheim SV

Dette har ført til unødvendig bussbytte

 • Mona Berger (SV), varaordfører i Trondheim

Fremmer forslag for å hjelpe prostituerte

 • Torill M Pettersen, daglig leder i Frøya Næingsforum

Jeg tror Witzøe er en yndet kapitalist blant alle trøndere

 • HaraldSigurdson
 • 1. vara for SV i Trondheim bystyret

SV-politiker: Jeg har ikke noe imot Gustav Witzøe. Jeg har jobbet for ham

 • StianWallum
 • Espen Rasmussen

Politikerne har bestemt seg for snuoperasjon på Overvik og Rotvoll

 • SimenGranviken

Senterpartiet kan komme SV i møte etter radikalt abortvedtak

 • SivSandvik
 • Politisk redaktør

Ett hensyn i abortloven er nesten borte fra debatten

 • SimenGranviken

30 år etter dette, kan han bli statsråd

 • SivSandvik
 • Politisk redaktør

Venstre har slutta å krangle. Men hva hjelper det?

- Barn i fattige familier har rett på trygghet, og skal ikke rammes av foreldrenes lave inntekt. Derfor må alle barnefamilier få barnetrygd, uavhengig av om foreldrene mottar sosialhjelp eller ikke. For fattige familier utgjør barnetrygden en stor del av månedsinntekten, mener Lars Haltbrekken (SV)
 • LarsHaltbrekken
 • toppkandidat for SV fra Sør-Trøndelag 
Siv Furunes, Inderøy, SV
 • SivFurunes
 • toppkandidat for SV fra Nord-Trøndelag 

Den sterkt umenneskelige Frp-politikken føres fortsatt

 • MonaBerger (SV)
 • Varaordfører Trondheim kommune
 • SiljeSalomonsen (SV)
 • Gruppeleder

SV-topper: Bystyret erklærer Trondheim som atomvåpenfri sone

 • SVs toppkandidater til stortingslista fra Nord-Trøndelag valgdistrikt, Siv Furunes, Victoria Skjønhaug, Knut Haga og Kjersti Tommelstad

SV: Fri oss fra husmannskontrakten EØS

 • Petter Kampli, medlem av Trondheim SV

Vi må bygge høyere og tettere i Trondheim

 • Silje Naper Salomonsen, gruppeleder Trondheim SV

Høyre stemte selv for ny beregningsmodell for eiendomsskatt

 • Øyvind Næss, leder Ørland SV

Vi er redde for at Trøndelag skal bli en slagmark i en krig mellom USA og Russland

 • May Helland, medlem av Landsforbundet for offentlige pensjonister, Trondheim lokallag

Kortinnlegg: Flere må dele seieren til pensjonisten

 • StianWallum
 • SimenGranviken

Vil blokkere Sp og Borten Moe fra ett departement hvis det blir regjeringsskifte

Mona Berger om ME-tilrettelegging

Foto: Rune Petter Ness
 • MonaBerger
 • varaordfører (SV), Trondheim
 • ChristianElgaaen
 • varaordfører (SV), Røros
 • Rolf SturlaVelde
 • varaordfører (SV), Snåsa
 • KjerstiTommelstad
 • varaordfører (SV), Namsos

Kommunen er folks sikkerhetsnett, det må styrkes

 • Adresseavisen
 • Lederartikkel

Farlig å skrote helseattest for eldre

 • SimenGranviken

Klimautslipp: Trondheim har klart å snu trenden

Trondheim var den første norske byen som støttet denne avtalen. Nå må regjeringen følge etter

 • Åse Dragland, Trondheim

Tore O. har blitt en gammel, konservativ Ap-mann som snart passer i Høyre

 • OttarMichelsen
 • Trøndelag SV
 • RakelTrondal
 • Trøndelag SV
 • TorgeirStrøm
 • Trøndelag SV

For Trøndelag er det svært viktig at vannkrafta ikke rammes av negative EU-regler

 • Ingvild Vikan, Kommunestyrerepresentant på vegne av kommunestyregruppa og styret i Oppdal SV

Takk for dansen, herr ordfører. Nå er det slutt

 • Tore Aasheim, for kommunestyregruppa og styret i Oppdal SV

Gjevilvassaken: Hvorfor gjør dere dette?

 • SimenGranviken

Løsning på vei for Lukas Hospice

Mona Berger
 • MonaBerger
 • Varaordfører SV
 • AlidaDomaas
 • Bystyrerepresentant SV

Trondheim skal ha en plan for oppkjøp av tomter til ulike boformer

 • Kjell Helland, Ap-veteran

Hva med pensjonen SV og Frp?

 • Jon Gunnes, stortingsrepresentant (V), medlem av transportkomiteen og saksordfører i sak om fjerde jernbanepakke

Morten Harper ønsker flere avganger på Trønderbanen. Det blir det i 2024!

 • MonaBerger
 • Varaordfører Trondheim, SV
Ottar Michelsen
 • OttarMichelsen
 • Fylkesleder SV

Denne gruppen må få dekket utgifter til internett hjemme

 • Ottar Michelsen, fylkesleder Trøndelag SV

Selvfølgelig kan en kommune si nei til Nye Veier

 • Kjell Rønningsbakk, kommunestyrerepresentant (SV) Orkland

Jeg er ikke lenger overrasket over at Sp vil omgjøre kornjord til travbane

 • StianWallum
 • Espen Rasmussen
 • LajlaEllingsen

 - Jeg trodde ikke det jeg leste

 • MonaBerger
 • Varaordfører Trondheim, SV
 • FrodeNystuen
 • Fylkessekretær i Trøndelag SV

Det er fullstendig uakseptabelt at våre innbyggere ikke kan gå til sine gudshus i trygghet

 • Åsa Kjerstine KjølbergMoen
 • Fylkestingsrepresentant Trøndelag SV
 • Alida JohanneDomaas
 • Bystyrerepresentant Trondheim SV  

Er det en far i livet som er svaret på en god oppvekst?

 • SimenGranviken

Slik blir den nye bioteknologiloven

 • Grete Holstad

Torbjørn hadde så lyst til å spille på 1. mai at han hev seg på telefonen

 • MonaBerger
 • Varaordfører Trondheim, SV

Rusmiljøets koronakrise: Desperate mennesker tar dårligere valg

 • KjerstinRabås

Ber om hastebehandling av Moria-forslag på grunn av Korona-pandemien

 • Hallgeir Frøseth Opdal (hovedutvalg veg, fylkestinget Rødt Trøndelag) og Fredrik Østvang Duna (leder Rødt Nærøysund)

Rødt svarer SV om «Lakesvei nord»: Det er på høy tid at denne trafikkfarlige og rasutsatte veien oppgraderes