• Anne Mari Svinsaas, kommunestyremedlem for SV. Medlem av eldrerådet i Orkland

Er det rimelig at mange skal prakkes, plages og føle seg dumme?

 • Mona Berger
 • Varaordfører (SV)
 • Efia Marie Damba
 • bystyrerepresentant

Vi vil ha bybane innen 2029 i Trondheim!

 • StianWallum
 • SimenGranviken

Full klimaslakt fra SV: - Det er tut og kjør i oljepolitikken

 • Trøndelag SV, ved Ottar Michelsen, Rakel Trondal og Torgeir Strøm

Nei til kystsoneplaner med ensidig fokus på fiskeoppdrett

 • StianWallum
 • SimenGranviken

Lysbakken om Borten Moes SV-utspill: - Jeg har matematikken på min side

 • Karen Langfjæran, mamma

Småbarnsmor: 7500 kroner i måneden er ingen båt – det er en livbøye

 • Greta Solbakk, Ørland SV

Mormor er bekymret!

 • Mona Berger
 • varaordfører i Trondheim
 • Hilde Danielsen
 • 2. kandidat for SV i valgdistrikt Sør-Trøndelag

Barnevernet styrkes med et sterkt SV

 • Lars Haltbrekken
 • stortingsrepresentant for SV, Sør-Trøndelag
 • Hilde Marie Gaebpie Danielsen
 • 2. kandidat for SV i Sør-Trøndelag 

SV-topper: Rusreformen falt. Hva nå, Ap? 

 • SivSandvik
 • Politisk redaktør

Mange i SV fryder seg nok over Senterpartiets fall. Smilet kan fort stivne.

SV-politikere: Kampen for likestilling er også kampen for kvinnehelse

 • Grete Holstad

Derfor vil SV legge ned Nye Veier

 • MonaBerger
 • Varaordfører Trondheim SV
- Barn i fattige familier har rett på trygghet, og skal ikke rammes av foreldrenes lave inntekt. Derfor må alle barnefamilier få barnetrygd, uavhengig av om foreldrene mottar sosialhjelp eller ikke. For fattige familier utgjør barnetrygden en stor del av månedsinntekten, mener Lars Haltbrekken (SV)
 • LarsHaltbrekken
 • 1. kandidat stortinget Sør-Trøndelag SV
 • HildeDanielsen
 • 2. kandidat stortinget Sør-Trøndelag SV

«Virkeligheten motbeviser Melbys påstand»

 • LarsHaltbrekken
 • stortingsrepresentant (SV)
 • MonaBerger
 • varaordfører i Trondheim (SV)

Folks muligheter på boligmarkedet skal ikke avgjøres av arv eller flaks

 • SimenGranviken

- Resultatet vil bli minimal klimagevinst og en rasering av norsk industri. Det er ikke Sps politikk

 • BårdSande

Senterpartiet vil løfte flere kulturbygg i Trondheim inn på statsbudsjettet

 • Lars Haltbrekken og Hilde Danielsen, 1. og 2. kandidat, Trøndelag Sosialistisk Venstreparti

Vi må prioritere ungene som står utenfor gjerdet

 • Hilde Danielsen, 2. kandidat for SV i valgdistrikt Sør-Trøndelag

Vi må være redelige og rause med hverandre

 • StianWallum

- Arrogant av Erna å legge et så voldsomt press på lokalpolitikerne

 • RainerSvartrapmo
 • distriktsleder i Rødt Trøndelag
 • Hanne LiseFashing
 • 1. kandidat for Rødt i Nord-Trøndelag
 • HegeBae Nyholt
 • 1. kandidat for Rødt i Sør-Trøndelag

Trenger vi privatskoler?

 • Morten Harper, medlem av SVs EU/EØS-utvalg

Med denne avtalen vil norske myndigheter ha en større handlefrihet

Namsos kommunestyre 2003 - 2007 Kåre Aalberg
 • KåreAalberg
 • For seniorene i Nord-Trøndelag SV,
Arnfinn Monsen på styringsdialogkonferansen
 • ArnfinnMonsen
 • For seniorene i Nord-Trøndelag SV

Buss, post og vei - alt blir privatisert og ødelagt

 • Petter Kampli, medlem av Trondheim SV

Dette har ført til unødvendig bussbytte

 • Mona Berger (SV), varaordfører i Trondheim

Fremmer forslag for å hjelpe prostituerte

 • Torill M Pettersen, daglig leder i Frøya Næingsforum

Jeg tror Witzøe er en yndet kapitalist blant alle trøndere

 • HaraldSigurdson
 • 1. vara for SV i Trondheim bystyret

SV-politiker: Jeg har ikke noe imot Gustav Witzøe. Jeg har jobbet for ham

 • StianWallum
 • Espen Rasmussen

Politikerne har bestemt seg for snuoperasjon på Overvik og Rotvoll

 • SimenGranviken

Senterpartiet kan komme SV i møte etter radikalt abortvedtak

 • SivSandvik
 • Politisk redaktør

Ett hensyn i abortloven er nesten borte fra debatten

 • SimenGranviken

30 år etter dette, kan han bli statsråd

 • SivSandvik
 • Politisk redaktør

Venstre har slutta å krangle. Men hva hjelper det?

- Barn i fattige familier har rett på trygghet, og skal ikke rammes av foreldrenes lave inntekt. Derfor må alle barnefamilier få barnetrygd, uavhengig av om foreldrene mottar sosialhjelp eller ikke. For fattige familier utgjør barnetrygden en stor del av månedsinntekten, mener Lars Haltbrekken (SV)
 • LarsHaltbrekken
 • toppkandidat for SV fra Sør-Trøndelag 
Siv Furunes, Inderøy, SV
 • SivFurunes
 • toppkandidat for SV fra Nord-Trøndelag 

SV utfordrer Ap: 50 er ikke nok

 • MonaBerger (SV)
 • Varaordfører Trondheim kommune
 • SiljeSalomonsen (SV)
 • Gruppeleder

SV-topper: Bystyret erklærer Trondheim som atomvåpenfri sone

 • SVs toppkandidater til stortingslista fra Nord-Trøndelag valgdistrikt, Siv Furunes, Victoria Skjønhaug, Knut Haga og Kjersti Tommelstad

SV: Fri oss fra husmannskontrakten EØS

 • Petter Kampli, medlem av Trondheim SV

Vi må bygge høyere og tettere i Trondheim

 • Silje Naper Salomonsen, gruppeleder Trondheim SV

Høyre stemte selv for ny beregningsmodell for eiendomsskatt

 • Øyvind Næss, leder Ørland SV

Vi er redde for at Trøndelag skal bli en slagmark i en krig mellom USA og Russland

 • May Helland, medlem av Landsforbundet for offentlige pensjonister, Trondheim lokallag

Kortinnlegg: Flere må dele seieren til pensjonisten

 • StianWallum
 • SimenGranviken

Vil blokkere Sp og Borten Moe fra ett departement hvis det blir regjeringsskifte

Mona Berger om ME-tilrettelegging

Foto: Rune Petter Ness
 • MonaBerger
 • varaordfører (SV), Trondheim
 • ChristianElgaaen
 • varaordfører (SV), Røros
 • Rolf SturlaVelde
 • varaordfører (SV), Snåsa
 • KjerstiTommelstad
 • varaordfører (SV), Namsos

Kommunen er folks sikkerhetsnett, det må styrkes