• Grete Holstad

De har fått sørsamisk kulturpris

 • Grete Holstad

Tabbe økte spenningen - ett parti rakk ikke levere inn liste

 • Grete Holstad
 • AagotOpheim

Tina Bru forsvarer vindkraftutbyggingen på Fosen

 • Grete Holstad

Grunneiere på Fosen får over 400 millioner kroner

 • Anne Olive Karlsen, Fosen

Reindriftssame i Høyesterett: Vi er små i denne salen

 • Grete Holstad

- Fosen-saken vil bestemme oppfatningen av hvordan Norge ivaretar samenes rettigheter

 • Grete Holstad

Fem dager da framtiden for reindriften på Fosen står på spill

 • Grete Holstad

- Mange vet ikke at det finnes samer sør for Finnmark

 • Grete Holstad

Nordmenn tok trommene fra samene. Snart får sørsamene Bindalstromma tilbake.

 • Adresseavisen
 • Lederartikkel

Endelig nytt sørsamisk kultursenter

 • Grete Holstad
 • AagotOpheim

Nytt tap for Arvid Jåma og samene på Fosen. Denne gangen i lagmannsretten

 • May Britt Lagesen, leder hovedutvalg for kultur, Trøndelag fylkeskommune Terje Sørvik, leder hovedutvalg for næring, Trøndelag fylkeskommune

Gieries voelph. Lahkoe åålmegebiejjine. Kjære venner. Gratulerer med samisk nasjonaldag

 • Anette Langås Larsen, førsteamanuensis, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet  Astri Dankertsen, førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet  

Nord universitet har ikke råd til å si nei til samisk satsning 

 • Inger Johansen, PhD-stipendiat i sørsamisk språk ved Samisk høgskole og NTNU

Vi kan ikke hylle samisk mat, og samtidig bygge ned områdene maten blir produsert i

 • Anne-Marja Kristine Jannok-Joma (21)

Anne-Marja (21): Vi må vise at vi er her, vi tør å vise hvem vi er

Samenes nasjonaldag er en påminnelse om at det fortsatt er konflikter

Sørsamisk kultur må bli mer synlig i byen

 • KariHovde
 • Kommentator

Altfor mange gubber i gatene

 • Grete Holstad

Storheia-samene krever 120 millioner i erstatning

 • Grete Holstad

Sørsamene i rettssak om erstatning for vindkraftutbyggingen

 • LajlaEllingsen

Prestisjesenter i Trondheim nevnt

 • FrankCadamarteri

Jobber for nytt samisk samlingssted i Trondheim

 • Anna Lian, blogger og tekstforfatter

Her kommer verdens korteste språkkurs

 • Grete Holstad

Tirsdag møtes Fosen-samene og utbyggerne i rettssalen

 • AagotOpheim

Samene vil stenge snøskuterløyper

 • TerjeEidsvåg
 • Kommentator

«Trønderske Lene Cecilia Sparrok stråler i hovedrollen i «Sameblod»

 • Stein ArneSæther

Uretten mot samene har tatt nye former

 • Inge Even Danielsen, leder, Åarjel dajven båatsoesaemieh/Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag.

Det er på tide å si unnskyld

Det trengs mer enn en festuke hvert jubelår

 • IngridRamberg

Nå inntar samefolket Nidarosdomen

 • Stein ArneSæther

Jeg våknet i en gamme og skjønte at det finnes samer på Fosen

Sørsamenes språk og næring er fortsatt truet

Åarjelsaemiej gïele jïh jieleme annje håvhtadamme