Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås, Helse Midt
 • Tor HaraldHaukås
 • kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge RHF 

Helse Midt svarer om pasienttransport: Konkurranse skal ikke svekke kvaliteten

 • Anne Marit Arctander Rosenlund, Overlege/seksjonsleder Tiller DPS

Som lege og leder kjenner jeg meg ikke igjen i Otterviks beskrivelse

 • Mona Berger, Varaordfører i Trondheim SV

Mona Berger (SV): Fysiske møter mellom pasient og behandler bør være hovedregel

 • MereteLandsem

Hjertelig takk til St. Olav! Det kunne ikke vært bedre

Trondheim, 14.11.2020. Tom Anders Stenbro, distriktssjef i Kreftforeningen Trondheim. Foto: Roar Blåsmo
 • Tom AndersStenbro
 • distriktssjef, Kreftforeningen Midt-Norge, sammen med alle pasientforeningene i Midt-Norge (se nederst)

136 000 pårørende «jobber» for kreftsyke. De bør få betalt

 • Adresseavisen
 • Lederartikkel

Ambulanseberedskapen må ikke svekkes, uansett målemetode

 • Adresseavisen
 • Lederartikkel

Smittevern og omsorg må kunne kombineres

 • Hanne Endresen, for tiden sykepleier i en annen kommune

Sykepleier: Liten vits i å skrive avvik når politikerne ikke tar upopulære valg

 • Lars Martin Reitan, hjelpepleier

Hjelpepleier: Jeg blir oppgitt og forbannet. Min erfaring er at ikke noe skjer om du skriver avvik

 • Elin Hagerup, pasient og brukerombud i Trøndelag/jurist

Skremmende hva helsepersonell svarer om avvik

 • Anne Marie SandvikSandvik
 • Trondheim

Ventet i fire og en halv time på syketransport fra St. Olav

 • Tidligere pasient

I 20-30 år har jeg hatt flere innleggelser på Østmarka. Oppholdene har blitt bedre og bedre

 • Siv-Julie Ramsø

Hvorfor er alle seteryggene på legevakta fjernet?

 • Marit Kvikne, kommunikasjonsdirektør St. Olavs hospital

St. Olav svarer: Ikke riktig av oss å legge til rette for tobakksbruk

 • Harald Sundby, Finn Høivik, Tom Ekle, Ingebjørg H. Pedersen, Hanna H. Krogh, Lisbeth Borelly, Synnøve Seim og  Linn M. Telneset, fastleger, Kalvskinnet legesenter 

Oppfordrer alle til å ringe sitt legesenter med en hyggelig hilsen

 • Elin Hagerup pasient- og brukerombud i Trøndelag 

Dette er ødeleggende for omdømmet til hele Helse Midt-Norge

 • Jon Steinar Bjørgum, pårørende

Da lysene slukket, satt to eldre pasienter fortsatt og ventet på taxi

 • Torgeir Moholt

Et møte med kirurgen, og «helvete» var løs

 • KarinaLein

Kryss i taket, nå får fastlegene mer penger

 • Trude Basso, sykehuslege

Viktig at helsearbeidere unngår klikksammenbrudd

 • KariHovde
 • Kommentator

På høy tid at vi får innsyn i egen sykehistorie

 • Frode Helgetun Krogh, sivilingeniør og gift med fastlege

Velferdsstaten brukte store summer på å redde min kone. Når jeg ligger i sengen og hører henne puste, kjenner jeg igjen takknemlighet

 • Steinar Westin, professor i sosialmedisin og fastlege

Stadig flere avoss får medisinske diagnoser hektet på seg

Ny fedmebehandling et betydelig framskritt

 • AagotOpheim

Beboer ble sterkt forbrent i badekaret

 • Frode Skanke, Avdelingsoverlege LHL-klinikkene Røros

Gi helsepersonell tiden tilbake

 • Karita Bekkemellem, administrerende direktør i bransjeforeningen Legemiddelindustrien (LMI)

Kjøper vi offentlig ansatte? Nei

 • Oluf Dimitri Røe, overlege, avdeling for Kreftbehandling, Sykehuset Levanger, førsteamanuensis, NTNU, ass. prof. Aalborg Universitetshospital

Hvorfor virker ikke den nye kreftmedisinen, immunterapi, på alle kreftpasienter?

 • Jan Kai Nymoen

Hvorfor er kreftpasienter de eneste som ikke får enerom? Er vi ikke syke nok?

 • Steinar Westin, professor i sosialmedisin og fastlege

Der fastleger møtes, sukkes og stønnes det

 • Lone Auganes, rådgiver ved Pasient -og brukerombudet i Trøndelag

Betenkelig at fastleger fortsatt tar ulovlig gebyr

 • Kirsten S.

Etter et fem måneder langt mareritt var det endelig klart: Jeg har IKKE kreft

 • Ingvild Kjerkol, Helse- og omsorgspolitisk talsperson Arbeiderpartiet

Vi må redde fastlegeordningen

 • Marit Storli, førstelektor/sykepleier, NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Manglende åpenhet rundt pasientskader kan medføre at feil skjules

 • Finn Marum Høivik, Fastlege Kalvskinnet legesenter/lektor NTNU, Spes. I allmennmedisin og barnemedisin.

Fastlegen kan se hele mennesket

 • Svein Otto Nilsen, fylkestingsrepresentant Pensjonistpartiet i Trøndelag og 1.-kandidat på partiets stortingsiste i Nord-Trøndelag

Økonomi må ikke stoppe lovende kreftmedisiner

 • Ina SandSolli

Flere oppgaver og lang pasientliste bekymrer fastlegene

 • Harald Sundby, fastlege og spesialist i allmennmedisin ved Kalvskinnet legesenter, universitetslektor ved Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU og Tor Magne Johnsen, fastlege og spesialist i allmennmedisin ved Midtbyen legesenter, universitetslektor ved Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU

Vi elsker jobben vår, men er fortvilet

 • Hanne Falstad

De har tatt fra min søster noen ekstra år å leve

 • Torunn Hilstad, fastlege, spesialist i allmennmedisin / Lars Vetlesen, fastlege, spesialist i allmennmedisin / Lars Furan, manuellterapeut / Torgrim Tønne, manuellterapeut

Å leve med smerter trenger ikke bety at du må slutte i jobben og at livet blir håpløst