Arkitekt Ole Wiig ser mange kvaliteter i blandingen av boliger, kultur, friluftsliv og næringsliv ved fjorden i Oslo.
 • OleWiig
 • faglig leder NSW Arkitektur

Leüthenhaven kan bli en pulserende kultur- og kunnskapsbydel

Kan vente: Det har ingen hast med å bygge blokkbebyggelse på Overvik, mener Ole Wiig.
 • OleWiig
 • arkitekt og faglig leder i NSW Arkitektur

Campus-debatten: Arroganse er et sterkt ord, men kanskje relevant her

 • Ole Wiig, arkitekt og faglig leder i NSW Arkitektur

Hvorfor pakke alt inn på en tomt som allerede er for trang

 • Geir Søbstad, daglig leder i Rett Hjem Arkitekter

Stygge Trondheim?! Ta dere en lykkepille!

 • Ole Wiig, Faglig leder i NSW Arkitektur

Hvorfor har Trondheim kommune forsømt seg grovt i byplanleggingen?

 • Einar Aassved Hansen, byutviklingsdirektør i Trondheim kommune

Vi gjør mye for at flere folk skal bo i sentrum

 • Ole Wiig, faglig leder i arkitektfirmaet NSW Arkitektur

Hvorfor svikter Trondheims politikere byutviklingen?

 • Lars Svengaard reiselivsmann

Det går ikke an å fortsette å bygge kasseformede boliger

 • Ole Wiig, faglig leder i arkitektfirmaet NSW Arkitektur

Byens kvaliteter angripes

 • Ole Wiig, faglig leder i arkitektfirmaet Narud Stokke Wiig (NSW)

Overvik-planen: En ny drabantby med like mange mennesker som i dag bor i Midtbyen

 • Ole Wiig, Faglig leder i arkitektfirmaet Narud Stokke Wiig (NSW)

Kalvskinnet er den ideelle urbane campus

 • Monica Rolfsen dekan, Fakultet for Økonomi og Ingvald Strømmen, dekan, Fakultet for Ingeniørvitenskap

Feil å legge senter for innovasjon til Nyhavna

 • Svein IngeMeland

Gir ikke opp kampen om mer NTNU i Midtbyen

 • Hilde Bøkestad, byplansjef, Trondheim kommune.

Byutvikling i brytningstid

Ståle Langørgen
 • StåleLangørgen

Ga startsignal for utbygging av Nyhavna

 • AagotOpheim

- Jeg er stolt av å praktisere verdens nest eldste yrke

 • Stein ArneSæther

Det er havna som har gjort Trondheim til en by

 • KjerstiHavdal

Kan bli seksetasjers hus på Nyhavna

 • Daniel Johansen

Herpet fasade gir dårlig butikk