• KjetilKroksæter
 • hyttenabo, skogeier, styremedlem i Naturvernforbundet i Orkladalføret

Næringen der bukken passer havresekken

 • Ti representanter for Naturvernforbundet, Trøndelag

IEA går mot E6-planane i Trøndelag

 • HaraldNess
 • Naturvernforbundet i Inderøy

Det viser en mangel på forståelse av økologiske sammenhenger som savner sidestykke

 • Gøran Berg

Ikke dytt tiurene foran dere for å fremme særintresser

 • ElisabethLeirvik Rabben
 • leder Naturvernforbundet i Malvik
 • MagneVågsland
 • leder Naturvernforbundet i Trøndelag

Forslaget viser svært liten respekt for uberørte naturområder

 • HegeLoholt
 • Naturvernforbundet i Trøndelag
 • ØysteinFolden
 • Naturvernforbundet i Møre-og Romsdal 

En levedyktig bjørnebestand er en viktig del av vårt biologiske mangfold, også i Trøndelag.

 • GunnarGustad
 • For Naturvernforbundet i Verdal

Nei, det kommer ingen sementfabrikk til Trøndelag!

Stille protest: Per Flatbeerg og Torgeir Havik fra Naturvernforbundet troppet opp i uniformerte t-skjorter i håp om at kommunestyret i Namsskogan fatter et vedtak som ikke innebærer at viktige oppvekstområder for den truede namsblanken blir ødelagt. De ble møtt av en smilende ordfører Stian Bekkvassmo.
 • TorgeirHavik
 • Naturvernforbundet i Steinkjer

Steinkjer har tatt seg skikkelig til rette

 • Roy TommyBråten
 • MortenAntonsen (Foto)

Demonstrerte utenfor matvaregigant i Trondheim

 • Frank O. Blokkum, Drogsetmoen i Orkland

Frank fra Orkland om «truet» villmark: Vi må tåle snøskuterspor

 • SiljeAsk Lundberg
 • leder i Naturvernforbundet
 • MagneVågsland
 • leder i Naturvernforbundet i Trøndelag
 • KnutJohnsrud
 • leder i Naturvernforbundet i Flatanger
 • FrodeStaldvik
 • leder i Naturvernforbundet i Namdalen

Vi skal vinne kampen om Innvordfjellet

 • GunnarGustad
 • leder Naturvernforbundet i Verdal
Alle forstår at det ikkje er vegen som har for liten kapasitet, men at det er talet på bilar som er for høgt, skriver Magne Vågsland.
 • MagneVågsland
 • leder Naturvernforbundet i Trøndelag

Kommunen regulerer uten tanke for klima og biomangfold

Alle forstår at det ikkje er vegen som har for liten kapasitet, men at det er talet på bilar som er for høgt, skriver Magne Vågsland.
 • MagneVågsland
 • Leiar av naturvernforbundet i Trøndelag

Det er ikkje er mangel på fornybar energi som hindrar omstilling

 • Alette Sandvik, nestleder i Naturvernforbundet i Trøndelag

Grønn vekst forsterker miljøproblemene!

 • MagneVågsland
 • leder Naturvernforbundet i Trøndelag
 • IngeridAngell-Petersen
 • styremedlem Naturvernforbundet i Trøndelag

Vern av Skarnsundet er ikke et svik!

Trondheim 10. desember 2018 Magne Vågsland, leder i Naturvernforbundet i Trøndelag. Allianse bestående av industri og naturvernere som sammen går ut mot utenlandskabler med strøm. De frykter blant annet at det vil være vanlige forbrukere som må betale for kablene. Foto: Morten Antonsen
 • MagneVågsland
 • Naturvernforbundet i Trøndelag
 • AletteSandvik
 • nestleder naturvernforbundet Trøndelag

Derfor stiller så mange seg i veien for gravemaskiner og hogstmaskiner

 • Ellen Andersson og Alette Sandvik, Naturvernforbundet i Trøndelag

Vårjakt på bjørn er uakseptabelt

 • Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør Nye Veier

Nye Veier svarer om «naturvandalisme»: At de velger å bruke så sterke ord, får stå for deres regning

 • Gaute Dahl, styreleder i Naturvernforbundet i Trondheim

Denne tiuren holder til fem kilometer fra Trondheim Torg

 • Mads Løkeland-Stai, Naturvernforbundet i Orklaregionen

Dei fortel ikkje at det nesten ikkje er varige arbeidsplassar i vindkraft

Trondheim 10. desember 2018 Magne Vågsland, leder i Naturvernforbundet i Trøndelag. Allianse bestående av industri og naturvernere som sammen går ut mot utenlandskabler med strøm. De frykter blant annet at det vil være vanlige forbrukere som må betale for kablene. Foto: Morten Antonsen
 • MagneVågsland
 • Naturvernforbundet i Trøndelag
 • GuusWellesen
 • Naturvernforbundet i Malvik
 • TorleifHugdahl
 • Naturvernforbundet i Trondheim

Nye tider etter korona: Ny E6 nord for Trondheim må vente

 • Kari MereteAndersen
 • Økolog Naturvernforbundet i Trøndelag og Motvind Trøndelag

For Trønderenergi og NVE er det bare ord i en plan

 • Ellen Andersson, leder Stjørdal lokallag  Guus Wellesen, leder Malvik lokallag  Gaute R. Dahl, leder Trondheim lokallag Naturvernforbundet

NHO og E6 på rett spor?

 • Grete Holstad

Ordfører forhandlet fram vindkraftavtale - var inhabil

 • Per Flatberg (Vassdragsvernrådet i Naturvernforbundet) og Silje Ask Lundberg (leder i Naturvernforbundet)

Det er svært provoserende at dette elveområdet nå blir foreslått ødelagt

 • Håkon Pedersen, avd.leder for vann, avløp og renovasjon i Kommunalteknikk, Trondheim kommune

Kommunen svarer: Fôrer beveren med epler, gulrøtter og greiner

 • Alette Sandvik, nestleder Naturvernforbundet Trøndelag

Kommunen trosser lovverket og egen naturfaglige ekspertise

 • Øystein Folden, leiar, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Naturvernforbundet om lakseoppdrett på land: - Dette er ikke bra for miljøet

 • Grete Holstad

Hubro var ikke nok til å stoppe vindkraftutbygging

 • Grete Holstad

Demonstrerer mot Trønderenergis generalforsamling

 • FrankCadamarteri

NHO: - Ulovlige aksjoner må ikke stanse lovlige prosjekter

 • Hege Loholt, Naturvernforbundet i Trondheim og Alette Sandvik, Naturvernforbundet i Trøndelag

Hubroen er i reell fare for å forsvinne fra Trøndelag

 • GunnarOkstad

Kraftfiender går sammen for å hindre økte strømpriser og naturinngrep

 • Grete Holstad

- Vi gir vekk det fineste vi har for framtidige generasjoner

 • Kari Merete Andersen

Barndommens landskap skal nå raseres, og vi gråter

 • Hege Loholt, Naturvernforbundet i Trøndelag og Martin Eggen, Norsk Ornitologisk Forening

Skyting ser ut til å ha vært hovedfokus i det «forebyggende» arbeidet med å hindre at fugler får tilgang på fiskefôr

 • FrankLervik

Utelukker ikke nye aksjoner senere

 • Sigurd L. Hernes, 975 62 451, sigurd.hernes@adresseavisen.no

Skrotet oljefyren - sparte 30 000 i året

 • FrankLervik

Derfor får du ikke pant på julebrusen i år

 • Mia KristinMidtbø

Får skyte 21 gauper i Midt-Norge