• Grete Holstad

Arvid Jåma etter seieren i Høyesterett: - Vi sa mange ganger at de tok en risiko

 • Christina Fjeldavli, styremedlem i La Naturen Leve  

Stortingspolitikerne har gjort seg selv medskyldige i alvorlige lovbrudd

 • Grete Holstad

Fosen-samene vant stort i Høyesterett

 • KristofferFurberg

Fant kvikkleire i rasområdet. Starter sikringsarbeid

 • FrankCadamarteri

Måtte stenge fylkesvei på grunn av rasfare

 • Grete Holstad

- Fosen-saken vil bestemme oppfatningen av hvordan Norge ivaretar samenes rettigheter

 • Grete Holstad

Her reises en vindturbin på et nytt sted i Trøndelag

 • FrankCadamarteri

Her tester de om salt kan hindre kvikkleireskred

 • Grete Holstad

Vil registrere døde havørner på Frøya

 • ntb

Laveste strømpris på 20 år

 • Grete Holstad

Her sperrer vindkraftmotstandere veien for statens folk

 • Grete Holstad

Snart kan du kjøre bil til bortgjemt jaktområde

 • Anton Eliston, seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE svarer: Nei, vi bruker ikke «skitten strøm» i Norge

 • AagotOpheim

Denne brua kan bli en propp som legger Oppdal sentrum under vann

 •  NTB
 • ToneFridén

– Vannføringen i Nidelva vil fortsette å stige i flere døgn fremover

 • TorstenHanssen

Gladmelding til alle som fryktet storflom i Trøndelag

 • FrankCadamarteri

– I noen områder vil ulovlig snøskuterkjøring kreve liv

 • SverreSivertsen
 • Tidligere kommunikasjonsdirektør i NVE og talsperson for Motvind Norge

Vi trenger en «storrengjøring» både i politikk og forvaltning

 • Kari MereteAndersen
 • Økolog Naturvernforbundet i Trøndelag og Motvind Trøndelag

For Trønderenergi og NVE er det bare ord i en plan

 • Grete Holstad

Ordfører forhandlet fram vindkraftavtale - var inhabil

 • Sverre Sivertsen, tidligere kommunikasjonsdirektør i NVE

Enøyd satsing på vindkraft er noe av grunnen til at vi sliter

 • Grete Holstad

- Flere vindkraftutbygginger godkjent på uholdbart grunnlag

Planen for vindkraft slo feil

 • KineTømmerdal

Gikk ras på samme sted i 1992 - beboerne på Rødde fortsatt evakuerte

 • Grete Holstad
 • AagotOpheim

Kommune-nei til mer vindkraft i Midt-Norge

 • Grete Holstad

Vindkraftverket på Innvordfjellet kan bli droppet

 • Kjell H. Sivertsen, naturbevisst ingeniør

Er Trønderenergi synderne? Jeg mener vi også må rette søkelyset på NVE

 • NTB

Trønderenergi Nett fikk 250.000 i gebyr for brudd på energiloven

 • Atle Andersson (BT) og Kenneth Haagensen Husby

Åpner for å droppe vindkraftplan. Trønderenergi vil ha debatten

 • AagotOpheim

- Politikerne selger grunnen under føttene våre

 • Grete Holstad

Slik forklarer ordføreren i Snillfjord det oppsiktsvekkende vedtaket

 • Grete Holstad

Fosen ikke med i «mest egnet» område for vindkraft

 • Simen Granviken

- Ingen nye vindkonsesjoner før vi har helheten på plass

 • StianWallum
 • Grete Holstad

Her er områdene i Trøndelag som pekes ut for vindkraftutbygging

 • Grete Holstad

- 180 meter høye vindturbiner vil ikke være fint på Frøya

 • Grete Holstad

- Selvråderetten er tatt fra oss

 • AagotOpheim

- Vindkraftutbyggingen er tjuveri

 • Grete Holstad

Tre vindkraftutbyggere beilet om snillfjordingenes gunst på folkemøte

 • Grete Holstad

Vindkraftanlegg nummer to på gang i Snillfjord

 • Roel May, seniorforsker og Bård Gunnar Stokke, seniorforsker, begge ved Norsk inistitutt for naturforskning

Enkle tiltak kan dempe konflikten mellom vindkraft og naturverdier