• Monica Mæland (H), Justis- og beredskapsminister

Justisministeren svarer Adressa: Etterforskningen har gitt resultater

 • JoroddAsphjell                                                                                 
 • Orkland Arbeiderparti  
 • OveSem
 • Skaun Arbeiderparti

Vi lyser fred over lensmann − velkommen nærpolitisjef

 • Ivar Østby, skole- og arbeidsansvarlig i AUF i Trøndelag

Takk til alle som klarte å bite det i seg at bussen ikke gikk

 • Guro Angell Gimse, stortingsrepresentant (H) og tidligere politikvinne

Et nærpoliti handler om at vi skal være der kriminaliteten skjer

 • KatoNykvist
 • Kommentator

Nå har de fjernet «nær» i nærpolitireformen

 • Marit Heistad, leder, Norges Politilederlag Trøndelag

Politiet i Trøndelag sliter med en aldrende bilpark. Sjekk snittalderen på bilene våre

 • John S. Opdahl, utgiver/redaktør av tidsskriftet Pelsjeger

Jaktlaget mitt var klar til å hjelpe enslig politimann

 • Steinar Westin, professor i sosialmedisin og fastlege

Her sitter det PR-byråer og pønsker ut hvordan de best skal manipulere deg og meg

 • OlaHegvold

Politiet i Trøndelag vil styrke straffesaksbehandlingen

 • Ove Sem, tidligere lensmann i Orkdal og tidligere politistasjonssjef i Trondheim

Slik kan nærpolitiet bli nært

 • Charlotte Ø.Sundberg

Her gjennomfører politiet avhøret i patruljebilen

 • OlaHegvold

- Stjørdal har blitt en pilot for politireformen

 • OlaHegvold

- Nærpolitireformen er en fjernreform

 • OlaHegvold

«Alle» skal få uttale seg om ny politistasjon

 • OlaHegvold

Så mange ekstra stillinger får politiet i Trøndelag

 • OlaHegvold

Melhus vil ikke ha ny politistasjon på Heimdal

 • OlaHegvold

Avvikler 20 lensmanns- kontor i Trøndelag

 • OlaHegvold

Nå har politimesteren bestemt seg for hvor i Trøndelag han vil ha politikontor

 • OlaHegvold

Politimestrene får 300 mill. til fri disposisjon