• Johan ArntVatnan
 • utbyggingsdirektør i Nye Veier

Svarer på kritikken: Nye Veier skal tenke nytt òg bli bedre på dialog

 • Jørund Gullikstad, Prosjektsjef Nye Veier

Ny E6: Bygger senere, men kjappere

 • Johan Arnt Vatnan, utbyggingsdirektør i Nye Veier

110 km/t gir vesentlig større samfunnsøkonomisk nytte

 • Harald Norem, Professor emeritus, har undervist i Vegplanlegging ved NTNU

La politikere og brukere kunne sammenlikne alternativene for ny E6

 • Toralv Spets, Hommelvik

Det jeg reagerer mest på, er at Nye Veier sier E6 ikke blir lagt gjennom Hommelvik

 • Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør i Nye Veier. 

Nye Veier-Vatnan svarer: Dette er feil i innlegget om ny E6 nordover

 • Svein Rasmussen

Ny E6 i utakt med vedtatte mål

Johan Arnt Vatnan i Nye Veier
 • Johan ArntVatnan
 • Prosjektdirektør i Nye Veier Trøndelag.

Nye Veier-direktør: Faktafeil og unyanserte påstander om E6-utbygginga

 • MartinAndersen

Denne trønderske E6-strekningen blir bygget tidligere enn planlagt

 • FrankCadamarteri

Vil flytte havna to mil og bygge park og bolig

 • MartinAndersen

I 2021 kan du kjøre på denne motorveien sør for Trondheim

 • MartinAndersen

Dette blir de nye E6-flaskehalsene

 • MartinAndersen

Ny E6 sør for Melhus kan bli ferdig før tiden

 • MartinAndersen

Vil la Nye Veier bygge ut avglemt veistubb i Melhus

 • MartinAndersen

Her vil Nye Veier ha helt ny E6-tunnel i Malvik

 • MartinAndersen

Rådmannen vil ikke ha 110 km/t på E6 nord for Trondheim

 • MartinAndersen

Derfor er 110-sone til Værnes en dårlig idé

 • MartinAndersen

Slik vil Nye veier få til 110 km/t på motorvegen til Værnes

 • MartinAndersen

Nye Veier vil ha høyere fart sør for Trondheim