• KariLøvendahl Mogstad
 • spesialist i allmennmedisin, idrettslege og forfatter

16-åringen vil ha treningskort. Er ikke det bra da?

 • Bjørn Krokfoss, pasient på rom 4317

KORTINNLEGG: For en gjeng! Takk for livet, sier jeg

 • Tonje Sunnset, Sykepleier på legevakt og mamma til to gutter på fire og seks år

Som småbarnsmor må vi snakke litt høyere om testing av barn

 • Willy Postma, Pasient og meget fornøyd med norsk helsevesen, men ikke den mangel på respekten de viser legene. 

Sjokkert over at legene skal behandles som kriminelle

 • Jorunn Lervik, fagleder Familie, forebygging og mestring Melhus kommune

Kanskje vil redsel og frykt på sikt få større helsekonsekvenser enn smitten

 • Fastleger i Trondheim, Harald Sundby, Anders Askelund, Egil Fors, Eivind Senneset, Mette Nordsæter og Magnus Haldorsson

Fastleger: - Ordningen med medisiner på blå resept er i spill

 • Bjørn Iversen

Dette fører til at busskur enten får en brøytekant eller blir full av snø

 • Øyvind  Gårud

Å slippe smitten fri, er som å invitere fanden sjøl ombord, Basso

 • Tormod Langvik-Hansen
 • Paramedic ved OUS 

En slik omplassering bidrar heller til å skape splid og syndebukker

 • Anne Larsens fire barn, Tor Ivar Asbølmo, Stine Yeoman, Kari Fanum, Lars Marius Larsen. 

De ordnet det slik at mamma fikk oppleve julaften før hun døde

 • Mette Vesterhus
 • leder av Norsk Gastroenterologisk Forening, førsteamanuensis og overlege ved Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Reidar Fossmark
 • professor ved NTNU og overlege ved St. Olavs hospital

Bovim røper manglende forståelse for et stort fagfelt

 • Sture Thorgaard

Lær av historien - krev vaksinepass

 • Snorre Ness
 • Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) i Trøndelag
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Pensjonistforbundet
 • Pensjonistforbundet
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • A-Larm

Debatten må ikke overskygge de store forbedringene

 • Karen Irene Lysberg
 • sykepleier, førstelektor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Hege Karita Lysvand
 • sykepleier, prosjektleder, Fosen helse IKS
 • Marit Storli
 • sykepleier førstelektor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Mye av fremtidens helsetjeneste vil bli ivaretatt der pasienten bor

 • Maria Eriksdatter Langli, spesialsykepleier i palliasjon, Selbu sykehjem

Det skurrer noe grassat i mine sykepleierører. Nå gidder ikke jeg holde kjeft lenger

 • Steinar Myhre

Krisa i helsesektoren: - Myndighetene leter i blinde etter løsninger

 • NorunnBergesen

Når smitten øker, skjer dette med helsetjenestene våre

 • Tonje Sunnset, sykepleier på legevakt, gift og mamma til to gutter på 4 og 6 år.

Søvnvansker, hodepine og turnusarbeid, men jeg angrer ikke

 • Stian Henriksen, Daglig leder Vassfjellet vinterpark AS

Dette er verdiskaping så kortreist og ekte som du får det!

 • Brukerrådet i Lade BoA, Gerd Østby Strømman (leder), Julia Lindqvist, Unn Tove Wågbø og Randi-Grethe Pedersen

BoA: Vi er svært bekymret for nye runder med nærskjæringer

 • Kenneth Ledang, skribent, psykiatrisk sykepleier og tidligere seksjonsleder i alderspsykiatrien i Helse Nord-Trøndelag

Eldre med psykiske lidelser forsømmes

 • Torbjørn Furulund, direktør for helse og velferd i NHO Service og Handel

Private trenger forutsigbarhet for å kunne bidra

 • May-Helen Kjenner
 • Trondheim

Jeg vil berømme Lars for hans åpenhet

 • Per Ervik, Pensjonistpartiet Hitra

Noen færre kilo har bedret livskvaliteten min

 • Steinar Søbstad, pensjonert entreprenør

Pensjonist om helsesektoren: Vi er i ferd med å miste kontrollen

 • 11 forskere ved NTNU og St. Olavs hospital

Vi trenger hjelp fra byens innbyggere!

 • Ann-Katrin Bjørnstad Nilsen, Trondheim

Vi fikk tilbud om hjelp av en uvaksinert hjemmehjelp, men takket nei

 • Marie Indahl, Trondheim

Jeg er ufrivillig passiv røyker hver dag - loven må endres

 • Birger L.S. Koren, fastlege i Idungården Legesenter

Jeg har vært fastlege siden ordningen startet - slik kan vi løse krisa

 • Anne-Kjersti Langefoss, Sykepleier og kommunikasjonsrådgiver, Oslo

Sykepleier: Den kyniske utnyttelsen av mine kollegaer er nesten grenseløs

 • Ingvill Dalseg, Høyre fylkespolitiker

Hvordan holder de ut alle de som passer våre syke?

 • Trond E. Reitan og Kristin Nygård, Profesjonsfaglig utvalg FO Trøndelag

Vi må få en omkamp om rusreformen

 • Elin Urdshals
 • Stadsbygd

Jeg har vært uten fastlege i to år

 • Vidar Pedersen og Mats Berg Aslaksen, sykepleiere ved akuttmottaket på St. Olavs hospital

For oss som jobber her, har det blinket rødt lenge

 • HildeSkjesol

Slår alarm etter nytt tiltak: - Jeg ble både sint og lei meg. Folk er så slitne

 • Hans Peter Sørgjerd, Leder i Yrkestrafikkforbundet region Trøndelag

Er penger spart verdt risken barna dine utsettes for?

 • Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre

Hvorfor kan ikke Trondheim kjøpe private sykehjemsplasser?

 • Sunni Hegle, treningsinstruktør

Det er aldri for seint å begynne å trene, enten du er 65 eller 100 år

Psykiater Harald Reppesgård om Orkdal Oppvekst brukt 17.10.2000 side3 brukt 08.10.2003 side 3
 • Harald Reppesgaard
 • Pensjonert psykiater og NKP-politiker

Pensjonert psykiater: - Ny regjering uten ny helsepolitikk

 • Bjørn Johan Kirksæther

Politiet kom og slo inn et vindu og fant meg liggende på stuegulvet