• Toril Indergård, Leder Klæbu Pensjonistforening

La de eldste i Klæbu slippe å reise til byen for å ta vaksine

ANSATTEBILDER: Journalist Kari-Anne Aarvåg. Foto: RICHARD SAGEN, Adresseavisen
 • Kari-AnneAarvåg

- Det siste året har jeg sett flere ansatte bryte sammen på jobb

 • Robert Ofstad

Moren hans er i eldreomsorgen i Trondheim: Jeg er full av beundring!

 • Adresseavisen
 • Lederartikkel

Viktig å skjerme unge og eldre i budsjettet

 • HildeSkjesol

- Det uroer meg veldig

 • Elin Hagerup, pasient og brukerombud i Trøndelag/jurist

Skremmende hva helsepersonell svarer om avvik

 • Ni enhetsledere for helse- og velferdssentre i Trondheim kommune

Ni enhetsledere om avvik i eldreomsorgen: Vi jobber med god faglighet, men vi er marginalt bemannet

 • Adresseavisen
 • Lederartikkel

Flere fast ansatte kan føre til mindre feilbehandling av eldre

 • HildeSkjesol
 • TorunStøbakk

«Pasienten ble funnet overopphetet og svært medtatt på veranda»

 • Tor Arne Granmo, pensjonist Melhus

En av de største feilene som kan gjøres mot demente

 • Ansatte ved Saupstad Omsorgsbolig

Det var med sjokk og sorg at vi fikk beskjed om at våre beboeres hjem og vår arbeidsplass blir nedlagt

 • HildeSkjesol

Tidligere sykehjemslege føler seg sviktet av Trondheim kommune

 • Ola Tverdahl

I min enfoldighet trodde jeg at poenget var å engasjere seniorene

 • HildeSkjesol

Sykehjemslege i Trondheim: - Umulig å gjøre en god jobb

 • Heidi Kristoffersen, assistent hos Trondhjems Hospital

Jeg sa opp min trygge kontorjobb fordi jeg hadde andre drømmer

 • Torstein Johannessen, styrer i foreldreeide Bergheim barnehage

Skivebom av lederen i Adressa lørdag

 • HarryTiller
 • Kommentator

Frykt eller fakta

 • Trude Haagensen Bakken

Etter hvert forsvant pappa inn i sin egen verden

 • Assisterende fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen og fylkeslege Jan Vaage

Det største problemet med ernæring av eldre er å få maten de siste 15 centimeterne

 • Anja Paulsen, aktivitør/servicvert, Moholt og Bromstad helse- og velferdssenter

Kjenner jeg blir lei meg når du sier det spares på maten til eldre

 • BeritBaumberger

Blar opp 285 millioner for «morgengave» til Klæbu

 • BeritBaumberger

Rådmannen foreslår å rive eneboliger på Byåsen for å bygge nytt eldresenter

 • Turid Knudsen

Jeg tok på meg tøflene og flyttet inn med min mor på sykehjemmet

 • Elisabeth Blix

Champagnelunsj til de eldre på en onsdag midt i november

 • BeritBaumberger

Eldreomsorgen i Trondheim: Hun mener det er nok med ett ekstra årsverk. Politikerne insisterer på å gi henne tre.

 • Coby Omvlee

Maten ble levert av Trondheims storkjøkken, og noe mer traurig skal man lete lenge etter

 • Randi Elvebakk, spesialsykepleier i geriatri

Nei, egentlig kan ingen dele rom i denne fasen av livet. Med all respekt, man vil sove på eget rom!

 • HildeSkjesol

Krever svar i Munkvoll-saken

 • HildeSkjesol

- Situasjonen ved sykehjemmet var kaotisk

 • HildeSkjesol

- Det finnes ingen medisiner mot roping

 • HildeSkjesol

Torbjørg (92) fikk altfor høye doser med beroligende

 • HildeSkjesol

Vil sikre at ingen dør alene i Trondheim

 • HildeSkjesol
 • BeritBaumberger

Denne arbeidsplassen har nesten halvert sykefraværet

 • Mari K.By Rise

- De som er her kan ikke jobbe hardere enn de gjør

 • Roy TommyBråten

Mer penger til eldre og skole

 • BeritBaumberger

Får Frp det som de vil, mister Trondheim 150 mill. i året

 • KjerstinRabås

- Bekymret for eldre hjelpetrengende diabetespasienter

 • BeritBaumberger

De ubrukte eldremillionene hoper seg opp i Trondheim

 • HildeSkjesol
 • Roy TommyBråten

Snart blir det dobbelt så mange 80-åringer

 • Baba Danyagiri, bystyremedlem (Ap) og medlem i helse og velferdskomiteen

«Eldrebølgen trenger ikke bli et problem. Jeg liker ikke ordet»