• Leif Otto Østerbø, Konstituert sorenskriver – Trøndelag tingrett  

En felles Trøndelag tingrett blir faglig sterkere og mer fleksibel

 • NorunnBergesen

Stengning av Gnist-barnehage får medhold i dom

 • Mats Stensrud, tidligere dommer i Frostating lagmannsrett

Hva gikk galt? De var jo så enige

 • Av Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen

Domstolene bør ikke være gjenstand for politisk spill

 • ØYVIND EIKREM, FØRSTEAMANUENSIS I PSYKOLOGI, NTNU og TEA AGERUP, FØRSTEAMANUENSIS I PSYKOLOGI, NTNU

Er barnevernets ulike roller og funksjoner forenelige med hverandre?

 • Tor Langbach, jurist

Derfor har ikke domstolen skylden i Nav-skandalen

Nødvendig med færre domstoler

 • SimenGranviken

Nytt sentraliseringsforslag: Utvalg vil kutte kraftig i antallet tingretter i Norge

 • Sverre Erik Jebens, tidligere dommer i EMD

Ny dom fra EMD: Påpeker alvorlige mangler ved det norske barnevernet

 • Johan Kjennerud, pensjonert lærer

Norges siste anvendelse av jury ble en stor skam for rettssystemet i Norge

 • Merethe Ranum, jurist

Dom er falt: Juryen er død, leve meddomsretten

 • BeritBaumberger

Politiet: Fant tusentalls overgrepsbilder hos trønder – frykter han vil varsle andre

 • Iwar Arnstad, svensk trønder

Antall drap per innbygger har aldri vært lavere i Norge

 • Grete Holstad
 • AagotOpheim

- Pengekutt gir lengre køer hos Frostating lagmannsrett

 • BeritBaumberger

204 har giftet seg på rådhuset i Trondheim: - Noen ønsker å gifte seg i all hemmelighet, andre har mange gjester

 • Iwar Arnstad, Svensk trønder

En hyllest til meddommerne

 • KariHovde
 • Kommentator

Når mor demoniserer far

 • Petter Omland, Husleie- og gjeldsgruppa i Jussbuss

En ung kvinne må betale morens kredittkortgjeld. Dommen er absurd

 • Voldsoffer

Jeg har blitt utsatt for grov vold flere ganger, også når familiemedlemmer ser på. Likevel blir han løslatt

 • SisselLynum

Trøndersk politiker er dømt til fengsel for promillekjøring

 • Mats Stensrud, lagdommer, Frostating lagmannsrett

I Urkes verden er det velstand og harmoni. Han ser ikke dommerne som dagstøtt fortviler

 • Iwar Arnstad, seniorrådgiver, Domstoladministrasjonen

Dommere skal være uavhengige av alt, unntatt lovene

 • Tor Langbach, jurist

Kriminaliteten går faktisk ned

 • Sven Marius Urke, direktør, Domstoladministrasjonen

Lagdommer Mats Stensrud formidler et feilaktig bilde

 • Mats Stensrud, lagdommer, Frostating lagmannsrett

Siden starten har de ødet tid og krefter på kamp mot dommerne

 • Berit Svensli Solseth, kommuneadvokat

Vi bør stille opp mer for barnevernet

 • Aage Rundberget, førstelagmann(pensj)

Juryordningen – en symbolsak står for fall

 • Erling Moe, kommunikasjonsdirektør Domstoladministrasjonen

Hvem som helst kan gi beskjed om at de ønsker å bli meddommer

 • Diyar Marouf, samfunnsviter

Justismord kan skje som følge av feil tolking

 • Tor Langbach, jurist

Du tror kanskje du dømmes av likemenn i retten. Da skal du ha flaks. Eller er det uflaks?

 • Erling Moe

«Skal en dømme etter Facebook mener mange at når domstolen ikke dømte dem, må «vi» gjøre det. Overraskende nok er tidligere ordfører Anne Kathrine Slungård blant disse»

 • Guro Angell Gimse Politiker (Sør-Trøndelag Høyre)

Snakk om sex og samtykke

 • Tarjei Ellingsen Røsvoll, tarjei.rosvoll@adresseavisen.no

250 mg MDMA, andre rusmidler og sex er neppe en god kombinasjon

 • OlaHegvold

Voldssaker dominerer i konfliktrådet