Sammensveisende: - Mange mener at lekser knytter familier sammen, og at foreldrene kommer litt inn i barnas liv, skriver Karl Bekele Steinland(14) som har argumenter både for og mot leksefri skole. 

Skal vi egentlig ha lekser?

Det kan være gode argumenter for og mot leksefri skole. Her er noen av dem, slik at du selv kan avgjøre hva du mener er riktig.

I media har det vært mye snakk om vi egentlig skal ha lekser, altså om vi skal satse på leksefri skole. Vi tenker: Er det egentlig lurt å ha lekser? I dette leserinnlegget skal jeg argumentere for og mot leksefri skole. Da kan du som leser avgjøre hva du mener er riktig.

For leksefri skole: Mange mener at lekser «stjeler» barnas/ungdommens fritid. Skoledagen er nokså lang, men den slutter ikke der. Tvert imot. Skoledagen fortsetter hjemme, og elevene må bruke store deler av fritiden sin på å gjøre lekser. Istedenfor kunne de ha brukt tiden på å ha ordentlig fri. Elevene har også hobbyer de kan være med på og venner de kan være med, så hvorfor bruke fritiden deres på leksearbeid?

Et av de viktigste argumentene for leksefri skole er: Alle elever har ikke veldig godt utdannede foreldre som kan hjelpe dem med leksene. En løsning som har kommet opp er så klart leksehjelp på skolen. Dette har mange skoler prøvd ut, men det kommer frem at de som virkelig trenger hjelp med leksene, ikke møter opp på slike skoletilbud. De vil heller ha fri. Dette er et problem. En løsning på dette problemet er akkurat leksefri skole. Hvis leksene blir gjort i timene, er det lærere der. Og lærer betyr jo hjelp.

Et lignende argument er at en SSB-rapport viser at «lekser har ingen eller lite virkning på læringen» og «lekser viser og styrker de sosiale forskjellene.». «Mens de flinke elevene med høyt utdannede foreldre kan få nytte av leksene, faller de andre stadig lengre bak.».

Hvis vi skal ha leksefri skole må det bli mer tid på skolen til å gjøre leksene der. En løsning på dette er lengre skoledager. Hvis skoledagene fortsetter å være like korte, blir det bare mindre læring, og det blir bare dumt.

Mot leksefri skole: Et siste argument handler om familie. Mange mener at lekser knytter familiene sammen. Med det mener de at eleven trenger hjelp med leksene, og når foreldrene (de som kan) hjelper dem med leksene, kommer foreldrene litt inn i barna deres sine liv. Foreldrene vil jo også gjerne følge med på hva barna deres lærer om og driver med på skolen, og lekser er faktisk en veldig fin måte å gjøre dette på.

Konklusjonen er altså: Det kan være gode argumenter for og mot leksefri skole. Men det har altså heller ikke kommet opp et endelig svar på om vi skal ha leksefri skole eller ikke. Det er jo så klart du som leser som må finne ut hva du mener er riktig. Kanskje du mener at begge er like bra?

Karl Bekele Steinland (14 år)