Besteforeldrene, Miljøagentene (6-13 år) og Natur og ungdom demonstrerer under arrangementet «Alle barn skal arve jorden».  Foto: Privat

Besteforeldre i farta!

Du har kanskje sett dem, de fra Besteforeldrenes klimaaksjon, eller BKA, i aksjon på Nordre gate i Trondheim eller andre steder. Iført sine røde hatter med skrangleorkester og sang, med plakater og løpesedler – eller hørt dem omtalt i forbindelse med andre aksjoner mot en utvikling som truer naturen og livet på kloden.Besteforeldrenes klimaaksjon er en norsk tverrpolitisk organisasjon stiftet 25. april 2012. Flere kjente besteforeldre fra politikk, kulturliv og kirken gikk allerede i 2006 offentlig ut med bekymring for klimaendringene og konsekvenser for våre etterkommere, og anla slagordet: «For en ansvarlig klimapolitikk». Organisasjonen har i dag 6300 medlemmer fordelt på 16 lokallag spredt over hele landet. Trondheimslaget, som dekker både byen og omegn, har 350 medlemmer.Formålet med organisasjonen er å bidra til bevissthet om klimaproblemene og å påvirke politiske beslutninger. Nå gjelder det stans av ny oljeleting og utslippskutt av klimagasser basert på Parisavtalen som Norge og de fleste andre land i verden har undertegnet. Målet er at det ikke skal bli mer enn to grader varmere på kloden, helst under 1,5 grader. Alternativt kan vi få et klima som vil true livet på jorda slik vi kjenner det nå. Norge har som alle andre land laget en egen plan for å nå dette målet. Så langt ligger vi dårlig an. I stedet for å kutte utslipp av klimagasser med 55 prosent innen 2030, slik vi har lovet FN, ligger vi an til å kutte bare 20 prosent.

Besteforeldrene har skrudd opp tempoet. Både nasjonalt og lokalt er det nå større aktivitet med aksjoner for å påvirke myndighetene og folk flest til å ta større ansvar for bærekraftige løsninger og en livsstil som medfører reduserte utslipp. Lokallaget i Trondheim har jevnlige aksjoner i Trondheim sentrum, arrangerer klimakafé for egne medlemmer, og holder åpne diskusjonsmøter. Videre drives påvirkningsarbeid for mer miljøvennlig samferdsel og for gjenbruk med tanke på å oppnå mindre sløsing og en mer en sirkulær økonomi.Samarbeid må til. BKA samarbeider med et 20-talls ulike landsdekkende miljøorganisasjoner – og foreninger. I forrige uke var Besteforeldrene i vår region sammen med Miljøagentene (6-13 år) og Natur og ungdom om arrangementet «Alle barn skal arve jorden». Med Arktis som tema ble det i fellesskap laget informasjonsmateriell. Videre en video til bruk på sosiale medier. Erfaringene herfra var at både barn, unge og eldre opplevde stor glede og entusiasme over å jobbe sammen om noe alle brenner for.

Også fremover vil Besteforeldrene samarbeide med miljøer som er bekymret for våre barnebarns klima og for naturmangfoldet på jorda. Samtidig som de vil satse på egne aksjonerer.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe