Vår politikk er mer rettferdig og skaper bedre tjenester der folk bor, til alle i hele Norge, skriver Sp-topp i svar på kritikk fra Høyre.  Foto: Adresseavisen

Vi er ikke bekymra for vår egen politikk

Pål Sæther Eiden er bekymra for at Norge og Trøndelag går i feil retning med Ap og Sp i regjering. Etter åtte blå år med sentralisering, byråkrativekst og eksportnedgang mener vi det er på tide med en annen retning. Med et urolig verdensbilde er det behov for ansvarlig styring, økonomisk kontroll og vekst i hele Norge.Sæther Eiden er bekymra for prosjektet campus NTNU og mener at regjeringen mangler visjoner. Dagens regjering har visjoner, men de er annerledes enn Høyre sine. Etter flere runder med nedskalering er det nå på tide å sette ned foten. Prisen på byggematerialer har eksplodert, og med en pris- og inflasjonsvekst er vi bekymret for at store byggeprosjekter kan bli mye dyrere enn først antatt.

Regjeringen Støre forsterker i tillegg satsingen på desentralisert utdanning, både for at det mangler folk med høgskolekompetanse i distriktene og for at folk skal få muligheten til å ta høyere utdannelse der de bor. Vi tør minne Høyres representant om at det er rekordhøy søkning til Høgskolen i Nesna nå, etter at vår regjering gjenåpnet den. Det bør glede en helgelending og ikke føre til mer bekymring.Sæther Eiden er bekymra for veiene våre. Det er vi også. Hurdalsplattformen slår fast at vi ønsker å gjennomføre grønne veivalg som binder landet sammen. Vi ønsker å utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres, nettopp med bakgrunn i at flere utbyggere og veieiere kan gi økte kostnader og mindre sammenhengende utbygging. Veiutbyggingen skal være politisk styrt og det skal være offentlig eid. Det er da vi får mest vei for pengene.

Sæther Eiden er til slutt også bekymra for næringslivet. Det er vi også. Tall fra SSB viser at etter åtte år med blå regjering har handelsbalansen sakte, men sikkert gått ned for hvert år, bortsett fra i 2018. Dette gjør vi noe med. I mars lanserte næringsminister Jan Christian Vestre programsatsingen «hele Norge eksporterer». Dette skal få handelsbalansen mer i balanse ved at det satses bredt på økt verdiskapende eksport. Eksportstrategirådet som Erna oppretta, blir lagt ned og erstattes av Nasjonalt Eksportråd. Mindre byråkrati og mer eksport for pengene.

Sæther Eiden er bekymra. Vi er ikke bekymra for vår egen politikk som vi mener er den riktige medisinen nå. Et uoversiktlig verdensbilde krever ansvarlighet og kontroll på økonomien slik at renta forblir lav. Vår politikk er mer rettferdig og skaper bedre tjenester der folk bor, til alle i hele Norge.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe