Gode oppvekstkår er en av våre viktigste kjerneoppgaver, og vi må være villige til snu alle steiner for å sikre gode barnehager og skoler,skriver Sara Shafighim(Ap).  Foto: Christine Schefte

Situasjonen i oppvekstsektoren er vårt ansvar

Det er bra at rektor Cato Høve setter ord på utfordringene i trondheimsskolen, slik han også gjorde på Trondheim Ap's programkonferanse for tre uker siden da vi utfordret ham på dette. Den siste tiden har oppvekstsektoren gjennomgått flere endringer, på godt og vondt. Det er innført nye normer og lover, en fagfornyelse og på toppen av alt har barnehagene og skolene våre måttet takle en lite forutsigbar pandemi i en allerede krevende arbeidshverdag. Utfordringene innen oppvekst var der før pandemien og de er tydeligere nå enn noen gang før.


Omadressert

Hva i all verden skjedde? Er regjeringen så imot Trondheim og Trøndelag?

Ordførerbombe, regjeringsbombe og skolebombe. Det er politisk kok i Trondheim og Trøndelag. Men da er det jo godt at vi har Melodi Grand Prix...


Barn, ungdom og ansattes hverdag i oppvekstsektoren er vårt ansvar. Er det noe som mangler, er det vår oppgave som folkevalgte å følge opp. Om jeg skal trekke frem én ting jeg har lært i løpet av de siste årene som folkevalgt, er at vi trenger et tettere samarbeid i dette arbeidet, med tillitsvalgte, ansatte og med administrasjonen.

Den tette kontakten med tillitsvalgte har vært og er uvurderlig. Et velfungerende trepartssamarbeid er helt avgjørende for å ha en felles virkelighetsforståelse for hvordan situasjonen faktisk er, og for ta nødvendige beslutninger. Arbeiderpartiet vil følge opp hvordan vi kan styrke dette samarbeidet i tiden fremover.Gode oppvekstkår er en av våre viktigste kjerneoppgaver, og vi må være villige til snu alle steiner for å sikre gode barnehager og skoler i byen vår. Det finnes ingen fasitsvar på hvor mye penger oppvekstsektoren trenger til enhver tid, men vi vet at det trengs mer.

Den siste uka har vi lest flere saker om rektorer som står i en krevende situasjon, med beskrivelser om trange budsjett som ikke samsvarer med behovene de har. Rektorer og styrere kan si mye om sin situasjon, som er verdifulle innspill til byens politikere, men som beslutningstakere er vi ansvarlige for å ha den totale oversikten. Slik sikrer vi at fellesskapets midler blir fordelt på en rettferdig måte og kommer alle barn og elever til gode.


Slik har Ottervik hatt for vane å gjøre i møte med kritikk

Det har i lang tid blitt advart mot at trondheimsskolen er underfinansiert.


Barn og unges oppvekst har alltid vært en av Arbeiderpartiets viktigste prioriteringer. Vi har med våre samarbeidspartier økt bevillinger til oppvekstsektoren i hvert eneste budsjett. Det har vi gjort etter tilbakemeldingene fra tillitsvalgte, ansatte og foreldre. Senest denne uken bevilget vi 75 millioner kroner for å sikre elevene våre bøker og materiell til høstens skolestart og 15 millioner ekstra til spesialundervisning. Kommende skoleår innfrir vi også et av våre viktigste valgløfter og innfører gratis skolefritidsordning for enda flere barn i Trondheim. Det er bra for barna som får delta i SFO og kommer godt med til familiene som nå slipper å betale flere tusen kroner for tilbudet.Gjennom Arbeiderpartiet og de rødgrønnes tid ved roret har vi økt bemanningen i trondheimsskolen og i barnehagene, vi har brukt én million kroner på skolebygg hver eneste dag. Skoler som fylles med kultur, idrettslag, korps og frivillighet etter at elevene har dratt for dagen. Vi vet at økt bemanning er en stor del av løsninga, og vi skal fortsette å ansette flere i laget rundt elevene, med barne- og ungdomsarbeidere, miljøpersonell, enda flere lærere og gjøre betydelig løft for å styrke innholdet.

Så, til alle dere som brenner for byens skoler og barnehager. Vit at vi ser og hører dere, og viktigst av alt: at vi følger opp. Mye er gjort, men vi er ikke ferdige med vårt arbeid og vil fortsette å løse utfordringene i kommunen vår. Arbeiderpartiets ambisjon og prioritering er at alle barn skal ha en barndom som gir et godt utgangspunkt i livet. Vi vet at prislappen ved å la være er langt dyrere.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe