Namdalen ikke del av NRKs Trøndelag

De siste par årene – spesielt etter sammenslåinga av de to trøndelagsfylkene – har jeg registrert økende misnøye på sosiale medier og i debattinnlegg rundt NRKs prioriteringer i Trøndelag. Jeg følger selv ofte hovedsendinga for Midtnytt etter Dagsrevyen. Og ja da, jeg har svært ofte kommentert til kona etter sending at «også i dag var det bare innslag fra området Trondheim-Stjørdal».


NRK flytter distriktssendingene

Fra 2020 kommer Midtnytt rett etter Dagsrevyen.


Jeg bestemte meg for å ta en sjekk på om dette stemmer, og i arkivet så jeg en periode på åtte sendinger fortløpende nå i mars fra NRK Midtnytt. I disse sendingene var godt over 50 prosent av innslagene i NRK Midtnytt fra Trondheim by. Statskanalens hovedsending for Midt-Norge hadde ikke ett innslag nord for Snåsa. Jeg følger ikke lokalsendingene hver dag, men etter denne perioden har jeg også til gode å se innslag fra nord for Steinkjer de gangene jeg har fulgt sendingene.Normalt bryr det meg ikke hva forskjellige medier har av geografisk fordeling på stoffinnhentinga si. Likevel ser jeg litt annerledes på NRK, den ene av de to allmennkringkasterne vi har. Statskanalen er dessuten den eneste som vi innbyggerne må finansiere over skatteseddelen vår. Derfor føler jeg meg meningsberettiget.

Jeg noterte i min lille undersøkelse hvor de forskjellige innslagene ble plassert geografisk. Nå skjønner jeg at noen saker med riksnyheter er enklest å få kommentert sentralt fra Trondheim. Men nestlederstrid i Ap eller psykiske belastninger etter krig i Ukraina kan også kommenteres fra Namsos eller Levanger, det finnes fagfolk også utenfor trønderhovedstaden.

De to største byene i gamle Nord-Trøndelag, Stjørdal og Steinkjer, ble beæret med fire innslag hver. Melhus og Snåsa ble nevnt tre ganger hver og Verdal to ganger. Ellers var det enkeltinnslag fra følgende steder rundt Trondheim: Malvik, Ørland, Vassfjellet, Hommelvik, Vikhammer og Leinstrand. Steder nordover som Flatanger, Namsos, Grong, Leka, Kolvereid og Rørvik dukket aldri opp på midtnyttkartet. Lokalavisene i Namdalen forteller at det faktisk skjer mye nord i fylket også!

Som allmennkringkasting har NRK et samfunnsoppdrag. Medietilsynet definerer det slik: «Allmennkringkasting skal fylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet.» I NRKs egen plakat heter det i paragraf 20: «NRK skal reflektere det geografiske mangfoldet i Norge og ha et godt lokalt tilbud. NRK skal være til stede i alle fylker.»

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe