Fra 1960-tallet til i dag har tusener lidd og fortsatt lider under et regime der straff er kjernen, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Privat

Lokal rusreform beveger seg i riktig retning

Det er typisk norsk å tenke at en er god. Ofte liker vi tro at det vi gjør både moralsk og praktisk politikk, er av det gode. Slik også på rusfeltet. Der har ideen om en hard straffelinje lenge levd i tanken på at det er det som skal til for å beskytte oss og våre barn, som samfunn og som individer. Troen om straffens effektivt har over lang tid blitt kommunisert sammen med skremmende bilder av de omtalte konsekvensene av rus.Fra 1960-tallet til i dag har tusener lidd og fortsatt lider under et regime der straff er kjernen. Staten har brukt og fortsatt bruker sitt voldsmonopol under en fortelling om at det er til rusbrukernes eget beste. Med tiden har det kommet frem gode argumenter for at denne på mange måter drakoniske tilnærmingen ikke tjener hensikten. Ikke minst kom disse argumentene tydelig frem da forrige regjering våren 2021 la frem sitt forslag til en felles nasjonal rusreform. Forslaget falt i Stortinget etter at blant annet Ap valget å stemme ned forslaget.


Vil ha egne rusregler i Trondheim

En enighet mellom blant annet Høyre og SV sørger trolig for at Trondheim gjør som Oslo og starter et forsøk på liberalisering i ruspolitikken uten regjeringens hjelp.


Siden har det kommet, i fraværet en nasjonal reform, flere lokale initiativer til lokale forsøksordninger med begrensede varianter i tråd med målsettingene om en kunnskapsbasert og tryggere ruspolitikk. Lengst har utviklingen her kommet i Oslo der bystyret har vedtatt et lokalt forsøk i tråd med reformforslaget fra 2021. En ordning der offentlige myndigheter samarbeider med kommune og helse om å møte brukere med verdighet og bedre helsetilbud i stedet for straff. Et initiativ som også ble støttet lokalt av Ap og byrådsleder Raymond Johansen.

I Trondheim har et bredt politisk initiativ kommet til for å få i stand en tilsvarende lokal reform i Trondheim. Et forslag skal komme opp til høring og behandling i løpet denne måneden. I seg selv er kanskje ringvirkningene begrenset, men ikke desto mindre er signalet viktig. For de i vår by som bruker rus i ulike former, er dette et forslag som vill ha store positive konsekvenser og bidra til en enklere hverdag for mange.


Årsmøte i Trondheim Ap:

AUF krevde omkamp: - Skal vi straffe folk som trenger hjelp?

40 delegater i årsmøtet i Trondheim Ap stemte for AUFs forslag om ny rusreform. Tore O. Sandvik advarte mot å senke terskelen for å bruke narkotika, mens AUF-lederen ba alle om å tenke seg skikkelig om.


Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) Trøndelag støtter varmt forslaget om et lokalt forsøk i Trondheim. Vi ser dette som en mulighet til å bedre livskvaliteten til mange innbyggere i byen og i regionen. Vi ser dette også som et viktig initiativ for en mer kunnskapsbasert og helhetlig tilnærming i rus og sosialpolitikken.

Vi håper at Ap og resten av representantene i bystyret lokalt velger å følge opp eksempelet fra Oslo. Selv om en lokal reform er viktig, er det i seg selv bare første skritt på veien bort fra et skadelig strafferegime. Vi håper og tror at Trondheims politikere ønsker å ta en opplyst og modig skritt på den lange veien i retting av verdighet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe