Vårt mål er at den trønderske modellen for russetid skal kunne fungere som en effektiv modell for å hindre utenforskap, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Privat

Kjære trønderruss, dere er herved invitert til en ny start!

Russetiden er i gang, det er også den årlige debatten om den. Vi presenteres for alvorlige historier om utenforskap og utestengelse, om pengebruk og om kyniske kommersielle aktører som utnytter ungdommers manglende erfaring. Vi presenteres også for et brutalt mediebilde hvor russen skjære alle under samme kam, og forståelsen for at det tross alt er 18- og 19-åringer vi snakker om her, dessverre er mangelfull.Det offentlige ordskiftet preges av krav om strengere regulering og behovet for å tvinge russen til endring. I dette innlegget vil jeg, på vegne av Ungdommens fylkesutvalg Trøndelag, presentere muligheten for en ny start for russetiden.

En trøndersk modell for russetid. I stedet for bruk av tvang skal problemene med russetiden adresseres gjennom forsoning og gjensidig respekt. Målet med den trønderske modellen er en russetid som skal være en bedre, billigere og mer inkluderende for russ i hele Trøndelag.

Skal vi klare dette, er vi avhengige av at samfunnet spiller på lag med russen, og at russen spiller på lag med samfunnet. Vi er avhengige av at russen erkjenner at det er et behov for kraftige tiltak for å få russetiden tilbake på rett spor, og at samfunnet erkjenner at russen tross alt er ungdommer, ungdommer som kan gjøre feil.


Barnebursdager trenger vel strengt tatt ikke gaver?

Elevundersøkelser år etter år viser at barn opplever å bli fryst ut og/eller mobbet. Og vi gjør ikke nok for å forhindre det.


Den trønderske modellen skal ha tre grunnpilarer:

  1. Samarbeid. Fra og med skolestart 2022 skal alle russepresidenter i Trøndelag inviteres til et felles møte med fylkesordfører, fylkesadministrasjon, politiet, Ungdommens fylkesutvalg, Elevorganisasjonen i Trøndelag og Lærlingerådet i Trøndelag. På dette møtet skal rammene for samarbeid i forbindelse med avviklingen av russetiden legges.
  2. Kontakt med foreldre. I løpet av første skolehalvår hvert år, skal foreldremøtene som alle foreldre blir innkalt til, inneholde detaljert informasjon om russefeiringen og om hvordan de som foreldre kan bidra til en mest mulig inkluderende russetid for alle. Og også hva de skal foreta seg dersom utenforskap oppstår.
  3. Offentlig betalte, felles arrangementer. Det skal innledes et samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune, trønderske kommuner, politiet og andre aktuelle aktører med sikte på flere arrangementer som er åpne for alle russ, og som både er rimelige og trygge.

Vårt mål er at den trønderske modellen for russetid skal kunne fungere som en effektiv modell for å hindre utenforskap. Den skal sikre at alle som er russ i Trøndelag, uavhengig av alder, etnisitet, bosted eller farge på russeklærne, skal kunne feire avslutningen av sine 12 eller 13 år på skolen på en trygg og god måte. Tross alt er det ungdommen som er russ.Og vi må alle, ungdom som voksne, erkjenne at russetiden først og fremst er tiltenkt russen. Dermed skal man også ha respekt for at deres syn skal veie tungt i organiseringen av den. Det nytter nemlig ikke med moralisering og fordømming, forståelse og brobygging er veien til en mer inkluderende russetid. Og arbeidet med det, må starte nå. Til slutt til alle trønderruss: Måtte dere ha en god russetid, feir med måte.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe