Innsatsen under koronaperioden viser hvor viktig sykepleierne er for et godt helsevesen, skriver Fagforbundet.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Fagforbundet gratulerer sykepleierne!

Den internasjonale sykepleierdagen 12. mai er en viktig dag. Fagforbundet er stolt av å organisere så mange solidariske og faglig sterke sykepleiere! Det har vært spesielle tider for alle som jobber i helsetjenestene. Covid-19 satte helsetjenestene på sin kanskje største prøve i moderne tid.


- De vet de har ansatte som er knakende gode, men så kan de ikke bruke dem som sykepleiere

Romulus Yleone Cruz (32) har fire års sykepleierutdanning bak seg i hjemlandet, men får bare jobbe som helsefagarbeider i Norge.


Om noen har tvilt på viktigheten av å ha nok, kompetent helsepersonell, så er vel den tvilen borte nå! Fagforbundet vil jobbe for at denne innsikten skal omsettes i mer enn hyggelige markeringer og gode ord. Nå er tiden inne for et reelt kompetanseløft, styrking av rekrutteringa og faste hele stillinger til alle landets helsearbeidere!

Fagforbundet mener at den viktigste lærdommen fra koronakrisa, er for det første at vi trenger mange typer kompetanse i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og for det andre at vi må lære oss å se hverandres styrker og samhandle bedre.Sykepleierne er en avgjørende del av helsetjenesten. Uten dem stopper tjenestene opp. Mange av Fagforbundets sykepleiere er frustrerte over at for eksempel administrative oppgaver stjeler for mye tid, at det blir for lite tid til det pasientnære arbeidet og til kvalitets- og kompetanseutvikling. Fagforbundet mener at løsningen på utfordringene er bedre rekruttering av både sykepleiere og andre helsearbeidere, og bedre samhandling mellom yrkesgruppene.

Mange steder har man valgt å ikke ha nok helsesekretærer, hjelpepleiere og helsefagarbeidere, og da må naturlig nok sykepleiere ta flere oppgaver og får mindre tid til pasientkontakt. Fagforbundet vil bruke riktig kompetanse til riktige oppgaver. Sykepleiere skal jobbe med sykepleie!

Fagforbundet vil arbeide for at vi skal bruke våre dyktige sykepleieres kompetanse riktig, for at fast og hel stilling skal være regelen, og for at alle skal få tid og rom til å utvikle kompetansen sin gjennom hele yrkeslivet sitt. Fagforbundet Trøndelag gratulerer sykepleiere i sykehjem, hjemmetjenester, sykehus og andre helsetjenester med den internasjonale sykepleierdagen!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe