KUTTE KOLLEKTIVFELT?: Innleggsforfatteren ber politikerne følge sine egne anbefalinger og vedta bare to kjørefiler i Kongens gate.  Foto: Martin Haugland Andersen

Kulturminnet Kongens gate - byens eldste adkomstvei må ofres

Fylkeskommunen vil at bussene skal spare 20 sekunder i Kongens gate. I fjor åpnet både Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune opp for at dagens tre kjørefiler i gaten kan reduseres til to. Til grunn lå de en rapport fra konsulentfirmaet Rambøl fra 2018 med oppfølgende høringsuttalelser i 2019.


Ny løsning i Kongens gate kan øke reisetiden for bussen

Hvis et av kjørefeltene fjernes, kan reisetiden for busspassasjerene gå opp med 20 sekunder med økt busstrafikk, ifølge rapport.


Det var da klart at dagens situasjon med tre kjørefiler innebærer at gjeldende forskrifter for fortausbredde ikke kan holdes. For brukere, beboere og eiere langs gaten var det stor glede over å ha blitt hørt. En ny og tjenlig Kongens gate blir snart en realitet.

I dag kan man på sørsiden mellom Ila kirke og Hospitalskirken knapt passere hverandre med gåstoler eller barnevogner. Det er til tider livsfarlig å gå på det smale fortauet. Det er lett gjort å skli ut i kjørebanen eller oversprøytes av passerende kjøretøyer. Ikke alle senker farten før trafikklysene. Snarere tvert imot for ingen tverrgater sinker.

LES OGSÅ: Rapport anbefaler kjørefeltkutt i Kongens gate

Slukene kan i lengre tid forbli tette. Vannet danner da ved tunge regnfall nesten en sjø mellom husene på hver side av gaten, der den er lavest ved Thomas Angells Stuer. Varselbøyer burde da settes slik at de dypeste hullene vises. At gaten nå er en katastrofe med trikkeskinner, langsgående dype hull og hjulspor, gjør at spesielt metrobussen med tyngde hiver seg opp over kantene slik at husene omring rister som fartøyer i opprørt sjø. Dette ser alle. Noe må snarest gjøres, men hva og når?

Det virker som de fleste politikerne har forstått at Kongens gate, byens eldste adkomstvei gjennom byporten ved Skansen, representer en nerve i byen som i seg selv er umistelig. Der Kongens gate krysser Torvet, gir tverraksen Munkegaten et sterkt inntrykk med Nidarosdomen og Munkholmen i hver ende. Her kunne man lett formidle hvordan en festningsby som Trondheim fungerte under strid for 2–300 år siden.


Uholdbare forhold i Kongens gate

Problemene har vært kjent i flere år.


I Kongens gates vestre del ligger noen av de eldste, fredede hus i byen på rekke og rad innenfor «byporten». Disse bygningene og de øvrige verneverdige bygningene i gaten bidrar til en unik opplevelse av trebyens forhistorie og en kjenner på den gode følelsen av levd liv i et fremdeles aktivt miljø.

De mange sosiale institusjoner i området med røtter tilbake til middelalder bidrar sterkt. Trondhjems Hospital, Vår Frue Menighets Aldersboliger, Carl Johans Arbeidsstiftelse hadde en felles høringsuttalelse med Thomas Angells Stuer om bomiljøet ved Kongens gate 20.5.2019. Vi opplever at mange og spesielt de eldre, trives i et slikt historisk miljø. Området vest i Midtbyen er et godt sted å være fordi en kommer lett i kontakt med hverandre. Litt bistand med å komme seg over gaten settes pris på – spesielt slik gaten er nå.

Gatene som går parallelt med Kongens gate har lange rekker av mindre trehus og utvider det historiske området. Det er ikke bare vi beboere som gleder oss over å kunne ha det slik omkring oss, men for de fleste utenfra er dette en unik opplevelse i en slik stor by. At de besøkende trivs, ser vi ved flittige stopp og kamerabruk.

For en som opplevde krisen med å rive Bakklandet, er det lett å tenke på alle de mulighetene det ligger i denne vestre delen av Midtbyen dersom ikke dette nå må vike for en sekundstrid om bussers hastighet. En hastighet som bare vil være et «problem» en kort tid på dagen – noen få morgentimer.

Nå satser jeg på:

  • At byens politikere er seg bevist den kulturarv de også har et ansvar for.
  • At de nå følger sine egne anbefalinger og vedtar bare to kjørefiler i Kongens gate.
  • At også fylkesordfører Tore O. Sandvik tar en ekstra tenkerunde om busser og sekunder
  • At oppgaven prioriteres for å unngå alvorlige ulykker fordi gategrunnen nå blir stadig svakere. Rambøl anbefalte i planprogrammet fra mars 2019 at man ikke burde starte opp kjøring med metrobusser før gaten var fundamentert på nytt. Metrobussene har nå belastet gaten siden 3. august 2019.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe