Jeg tror Trondheim vil bli en like kreativ universitetsby om ikke alt samles i sentrum, skriver debattanten.  Foto: Privat

NTNU Campus- Gløshaugen og Dragvoll

Inspirert av artikkelen i Adresseavisen sist fredag ble det legitimt å trekke visse «sannheter» i tvil. NTNU Campus Gløshaugen og Dragvoll har vært et hett diskusjonstema i flere år. Ambisjonsnivået til NTNU har vært høyt, kanskje så høyt at en har mistet bakkekontakten.

Ifølge rektor Anne Borg kan NTNU miste sin status som en ledende rolle både som studiested og forskningsmiljø. Adresseavisen ser på flyttinga fra Dragvoll til Gløshaugen som en investering, ikke utgift. Investering i hva? Jeg tror det er innenfor veggene NTNU viser verden at de ligger i forkant av fremtidsrettet forskning. Omgivelsene kan være en inspirerende faktor, men debattene har konsentrert seg mest om de ytre rammebetingelsene.

LES OGSÅ LEDEREN: Trøndelagsbenken må sikre at prosjektet ikke glipper

Parolen har vært at vi må samle fagmiljøene da det gir synergi. Synergi er det forløsende ordet når noe av tvilsom karakter skal besluttes. Erfaringene viser at det faglige samkvemmet ikke er av fysisk karakter, men av «mental» karakter. Avstanden fra en etasje til den andre kan ofte være sperren for et samarbeid. NTNUs sterke profil i Trondheim er en medvirkende årsak til at NTNU har blitt møtt med stor forståelse når de legger frem sine planer. At det går på bekostning av det eksisterende nabolaget og Trondheims byprofil, har veid mindre i vektskåla.

I forkant av beslutningen om å bygge ut universitet på Dragvold var det en tilsvarende uenighet internt i universitetsmiljøet. Hva som nå gjør at en har fått et annet syn på saken, er noe diffust. Det minner litt om trikkesaken på 80-tallet; én beslutning tok den andre. Jeg var med i forhandlingene om trikkeleveransene fra Siemens i Tyskland. Etter flere runder og i bakkant av den siste, uttalte den tyske leverandøren at tilsvarende vingling hadde han kun opplevd i Saudi-Arabia.

Jeg tror Trondheim vil bli en like kreativ universitetsby om ikke alt samles i sentrum; et sentrum som sliter med å finne plass. Fortetting er en sentral faktor hos dagens politikere, men ikke la det «grønne skiftet» bli misbrukt på samme måte som begrepet «synergi».

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe