Debattanten er imponert over sykkelruta til Støren, men lurer på hvor den går.  Foto: Privat

Miljøpakketiltak de luxe?

Både klimakrisa og tapet av våre medlevende på jorda; dyr, planter, sopp, lav og deres leveområder, krever tiltak. Livet vårt avhenger av disse organismene og naturområdene. Begge problemkompleksene henger i stor grad sammen med menneskenes rovdrift på naturressursene, kobla til global økonomisk vekst og økt forbruk.Behovet for mineraler, landområder og energi synes umettelig. FNs klimapanel (IPCC) rapporterer stadig om alvoret. Vi må altså tenke oss om, senke forbruket og ødeleggelsene av livsgrunnlaget vårt og endre nødvendig forbruk i en retning som tar vare på de naturlige syklusene. Og det billigste miljøtiltaket, økonomisk og miljømessig, er rett og slett det vi ikke forbruker. Kort sagt: Bruk vett, bruk mindre, bruk rett!I Trondheims miljøpakke fins mange gode tiltak. Det er flott! Virkelig imponert ble vi imidlertid en dag under vandring på Skansen. Et skilt som med tilvisning for ymse sykkelruter og avstander, viser at man nå har ei rute fra Skansen til Støren på fem km! Dette er heftig energisparing, ei innkorting på om lag 45 km! På samme skilt oppgis én km til sentrum og 11,8 til Flakk. Kanskje kan disse kortes vesentlig ned også? I det minste ville det være svært effektivt om ruta til Støren ble åpna for biltrafikk. Men hvor går den?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe