Hvor går egentlig grensen for hva som skal finansieres av det offentlige? Spør Lill Harriet Sandaune.  Foto: Privat

Er det en sykdom å være kvinne?

Ved siste fylkesting ble det vedtatt å dele ut «gratis» mensbind og tamponger på videregående skoler i Trøndelag. Kun Frp stemte imot dette. I debatten tok representant etter representant ordet for å fortelle om den økonomiske belastningen dette medfører for unge kvinner, og at dette er en urett som blir begått i samfunnet. Kvinner kan jo ikke for at de har mensen, ergo må samfunnet betale.Ja, når noen kan fremstilles som «svake», så blir talerlisten i Trøndelag fylkesting raskt lang. Da jeg nevnte at ifølge den samme logikken, så burde vel guttene også få gratis barbersaker, ble jeg straks forsøkt latterliggjort: «Gutter får ikke akutt bart, selv i Trøndelag», var svaret. Det har de nok rett i, men den økonomiske belastningen blir jo ikke mindre av den grunn – og guttene har heller ikke skyld i det selv. Det er en naturlig konsekvens av å være en gutt i puberteten.De aller fleste jenter er godt kjent med menstruasjonen når de går på videregående skole. Svært mange har da hatt dette regelmessig i flere år. (Jfr. forskning.no er gjennomsnittsalderen nå 12,9 år for første menstruasjon). Om man skulle finansiere mensbind til jenter med den begrunnelse at de ikke vet når de får den, så burde det vært gjort i barne- og ungdomsskolen, ikke på videregående.

Det er direkte trist å høre at så mange politikere i fylkestinget har så liten tiltro til de 32 videregående skolene i fylket. Her er ikke mensen noe som er traumatisk, og som man ikke vet hvordan man skal håndtere. Det er helsesykepleier på alle skolene, og jeg vet med 100 prosent sikkerhet at det også er omsorgsfulle lærere som vil bistå om ulykken har skjedd, og man trenger hjelp fordi man har blødd gjennom.


#minvalgkampsak: normalisering av mensen

En lettere fremtid for oss blødende kvinner!

Åpenheten rundt sex har kommet i rakettfart. Hvorfor har vi ikke lykkes på samme måte med mensen? Er det fordi mensen kun er et «kvinneproblem»?


Men hvor går egentlig grensen for hva som skal finansieres av det offentlige? Dersom en elev har feilberegnet hvilket tøy de skal ta på seg en vinterdag (jeg er selv lærer og har sett en del forskjellig), skal da fylkeskommunen stille opp med varme sko og stillongs? Dersom noen har dårlig personlig hygiene på grunn av manglende dusjsåpe og deodorant, er det fylkeskommunens oppgave å sette saksbehandlere på jobben og utrede det nærmere? Slik man gjør med bind og tamponger. Listen er tilnærmet uendelig.

Trøndelag fylkesting har nå vedtatt at menstruasjon er en sykdom, og utgiftene i den forbindelse skal finansieres av fritt disposisjonsfond i Trøndelag fylkeskommune. Men Frp tror ikke at plagene i forbindelse med mensen blir mindre av den grunn, og mener at et sted må grensa faktisk gå for hva som skal være en fylkeskommunal oppgave. Mensen er ikke behagelig, men det er heller ikke et symptom på at man er syk.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe