Direktørene for de to museene i Trondheim svarer på innlegg om nyttuseum og fellesmagasin.  Foto: Adresseavisen

Fellesmagasin og nytt museum

I Adressa 16. mars tar Margrethe C. Stang til orde for at Museene i Sør-Trøndelag (MiST) bør investere i fellesmagasin framfor nytt museum. Sigmund Asmervik etterlyser 22. mars «publikumsmagasin som nå større museer internasjonalt satser på». Asmervik skriver «Slik jeg forstår det, er bortimot halvparten av romprogrammet tiltenkt magasin». Hvis det er programmet for «Nytt museum for kunst og form Trondheim» det siktes til, medfører det ikke riktighet. MiSTs rapport til Trondheim kommune fra desember 2021 konkluderer med at magasin ikke er inkludert i romprogram eller tomtevalgspørsmål.

LES OGSÅ: Det farligste er å ikke velge

MiST disponerer ulike magasiner i dag, både eksterne og stedlige i egne museumsbygg. Flere av museene har i en årrekke leid magasinplass i godt utstyrte rom på Dora. Likevel er tilstanden for flere av MiST-museene, og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NKIM) især, ikke tilfredsstillende. Det poengteres også i Kulturrådets vurdering i 2020, av museene i det nasjonale museumsnettverket, der sitasjonen for de kunsthistoriske samlingene i MiST anses som kritisk så lenge gjenstandene oppbevares i lokaler som er uegnet til bevaring.

Samlingsforvaltningsarbeidet i MiST (innsamling, bevaring, dokumentasjon, registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring) er en prioritert oppgave i kommende strategiperiode, noe som også tydelig avspeiler seg i museets budsjettsøknad til Kulturdepartementet for 2023. Planer for et fellesmagasin er en viktig premiss i det videre arbeidet.

LES OGSÅ: Nytt museum? Momentum er nå!

Planene kan resultere i å omfatte mer enn MiST alene. Trøndelag fylkeskommune har, etter møter med de tre konsoliderte museer i fylket, samt Saemien Sijte i Snåsa, avsatt midler til utredning rundt fellesmagasin for hele Trøndelag. MiST har også vært i samtaler med Reidar Olsen Eiendom AS, som har konkrete planer på å oppføre et skreddersydd magasinbygg utenfor Trondheim. Det er ikke aktuelt for MiST å bygge eksternmagasin i egen regi, men inngå langsiktig leieavtale. I MiSTs planer for de kommende årene prioriteres ombygging av Smelthytta til verdensarvsutstilling og nytt bygg på Malmplassen ved Rørosmuseet, samt nytt museum for kunst og form i Trondheim.

LES OGSÅ: Nytt museum? Momentum er nå!

Stang kommenterer også utsagnet om at mindre enn fire prosent av NKIMs samlinger har vært vist i de faste utstillingene i Munkegata. Stang skriver, helt riktig, at ingen museer stiller ut alt de har på lager, og at det derfor er viktig med gode oppbevaringsforhold. Det har heller ikke vært et uttalt mål for NKIM å eksponere hele samlingen. Likevel har sentrale verk og gjenstander i museets samlinger av møbler, tekstiler, glass, keramikk, metall, smykker, billedkunst m.m. ikke vært tilgjengelig for publikum på fast basis. Behovet for mer plass er ikke av ny dato. En av årsakene til at museet i 1968 til Herman Krags nybygg i Munkegata var nettopp trangboddhet. Og i det nye bygget måtte biblioteket etter hvert vike for Japansamlingen.

I 1995 forelå det planer på å etablere et tekstilmuseum i Huitfeldtbrygga Kjøpmannsgata, med utgangspunkt i NKIMs unike tekstilsamling. Det ble utarbeidet tegninger til et museum og senter med rom for både faste og skiftende utstillinger. Bortsett fra Hannah Ryggen-salen har museet hatt begrenset utstillingsplass for den øvrige tekstilsamlingen, der viktige norske og internasjonale kunstnere er representert. Det samme gjelder samlingen med moteklær fra perioden 1690 til i dag, som inkluderer nasjonale og internasjonale designere og moteskapere.

Vi er fortsatt av den oppfatning at en viktig del av MiSTs samfunnsoppdrag er å vise mer av dagens og framtidens samlinger av billedkunst, kunsthåndverk og design.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Innleggsforfatterne Sissel Guttormsen og Karen Esplund. 
        
            (Foto: Adresseavisen)

Innleggsforfatterne Sissel Guttormsen og Karen Esplund.  Foto: Adresseavisen