Det var ikke forsvarlig å igangsette en rehabilitering så lenge gjenstandene befinner seg i bygget. Derfor må samlingene prioriteres og flyttes til eksterne magasiner, skriver Sissel Guttormsen.  Foto: Sindre Vartdal

Derfor er museumsbygget i Munkegata stengt

I Adresseavisen lørdag 5. februar intervjues lederne for Norske Kunsthåndverkere region Midt-Norge om Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, som har vært stengt for publikum i ett år. Her vises det til en rapport fra 2020 som avdekket at museumsbygget er i svært dårlig forfatning. Konklusjonene i rapporten var foranledningen til at styrene i Museene i Sør-Trøndelag (MiST) og i Stiftelsen Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum besluttet å stenge museet.

LES OGSÅ: Det farligste er å ikke velge

I intervjuet uttrykkes det forståelse for museets situasjon, «…at de måtte stenge når et konsulentfirma mener det er helseskadelig å jobbe der». Dette er ikke riktig. Rapporten sier ikke at det er helseskadelig å jobbe i bygget. Derimot påviste den store bygningstekniske mangler i et hus som ikke har gjennomgått større ombygginger eller rehabiliteringer siden det ble oppført i 1967.

Det er avdekket mangler som, om ingen tiltak gjøres, vil være direkte skadelig for museets samlinger. Størsteparten av de 30 000 gjenstandene oppbevares i museet og i magasinrom, plassert i byggets to loftsetasjer. Magasinene er overfylte, trangbodde og delvis utsatt for mugg. Forholdene oppfyller på ingen måte de standarder som forventes av moderne museumsmagasin.

LES OGSÅ: Ottervik om museumsbygg på Leüthenhaven

Med dagens situasjon er det ikke forsvarlig å igangsette en rehabilitering så lenge gjenstandene befinner seg i bygget. Derfor må samlingene prioriteres og flyttes til eksterne magasiner. Før det kan skje, må hver gjenstand tilstandsvurderes, registreres, fotograferes og pakkes.

Museets ansatte har fortsatt arbeidsplassene sine i museet og er godt i gang med samlingsarbeidet. De tidligere utstillingslokalene er forvandlet til dokumentasjons- og midlertidige lagringsrom, der foto og arbeidsstasjoner, pakkeutstyr og hyllesystemer er på plass for å romme møbler, glass, tekstiler, mote, sølv og keramikk før gjenstandene flyttes videre til trygge og stabile eksternmagasiner.

LES OGSÅ: Advarer mot nytt kjempebygg: - Veldig redd for at det vil være utdatert

Dette er svaret på hvorfor museumsbygget er stengt. Uten disse beklagelige, men nødvendige tiltakene, vil museets enestående samlinger stå i fare for å gå tapt.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe