Det er ikkebare fastlegene dette handler om, men å sørge for fortsatt høy kvalitet i helsetjenesten der pasientene får likeverdige helsetjenester, skriver leder for legeforeningen i Trøndelag i dette innlegget..  Foto: RICHARD SAGEN

Når skal fastlegeordningen friskmeldes?

Tror fastlegeordningen kan friskmeldes på fire år, sier helseminister Kjerkol i Adressa 19.1.22. Det er gledelig at helseministeren skal løse fastlegekrisen i sin første regjeringsperiode. Spørsmålet er om tiltakene hun presenterer hjelper? Kjerkol har bevilget penger, men Sør-Trøndelag legeforening mener dette beløpet ikke vil løse krisen. Nå som hun er sjefen, forventer vi at hun følger opp.

LES OGSÅ: Nye regler hindrer at vi får flere leger

Krisen påvirker sykehusene negativt med økning i antall forespørsler. Kontinuitet i fastlegeordninger er virkelig et savn for sykehuslegene! Kjerkol ønsker å skyve mer ansvar på kommunene. Det vil ikke løse krisen med tanke på kommunenes ulike økonomiske utfordringer. Det hjelper heller ikke å avgi oppgaver til andre yrkesgrupper for å avlaste legene i påvente av større grep. Vi kan ikke redusere kvaliteten i utredning og behandling i påvente av at krisen løses. Det betyr ikke at vi ikke støtter arbeids- og oppgavefordeling, men da trengs det økte ressurser.

LES OGSÅ: Fastlegeopprør i helseministerens hjemkommune: – Det er fare for liv og helse

Det mangler fastleger i vårt opptaksområde. I Trøndelag er flere tusen uten fastlege, på landsbasis 145 000 nordmenn. Rekrutteringen er lav og arbeidspresset skyhøyt. Fastlegene arbeider over 50 timer i snitt, og vi ser en økning i antall leger som søker hjelp mot utbrenthet. Det er bekymringsfullt. Medisinstudentene er usikre på om de ønsker å bli allmennleger. Ikke rart. De hører skrekkhistorier om 100 timers arbeidsuker, stort arbeidspress og bøter for å gjøre feil (eks. blåreseptforskriften).

Dette får uten tvil ringvirkninger for deres valg av spesialisering i fremtiden. Vi ser fremvekst av private initiativ, men fordelen med fastlegetjenesten er at du møter samme lege over tid. Forskning har dessuten vist at «pasienter som har hatt den samme fastlegen i mer enn 15 år, har 25 prosent lavere risiko for å dø og 28 mindre sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus enn pasienter som bare har hatt samme fastlege i ett år eller mindre».

LES OGSÅ: Slår alarm om fastlegesvikt – bekymringsmeldinger fra ni kommuner

Legeforeningen har vært tydelig på behovet for hva som trengs: Økte ressurser og penger. Ikke som høyere lønn til fastlegen, men som høyere basistilskudd til ordningen. Det vil innebære at fastlegene kan drifte fastlegekontoret med kortere pasientliste og ansette støttepersonell. Det vil gi bedre tid og mindre arbeidspress. Ryktet vil bedre seg for yngre leger som medfører økt rekruttering og flere pasienter slipper vikarleger.

Helseministeren har uttrykt at departementet må være sikre på at et økt basistilskudd løser krisen. Hun frykter at nye fastleger kun vil etablere seg i sentrale strøk. Sør-Trøndelag legeforening deler ikke samme bekymring. Om helseministeren er usikker, kan hun jo prøve? Kanskje blir både kvalitet og pasientsikkerhet økt? Kanskje medisinstudenter søker allmennmedisin? Kanskje legenes helse bedres? Hva har helseministeren å tape?

Det er likevel ikke kun fastlegene dette handler om, men om å sørge for fortsatt høy kvalitet i helsetjenesten der pasientene får likeverdige helsetjenester. Det handler også om å ivareta legenes helse. Fastlegetjenesten er rimelig, effektiv og av høy kvalitet. En vinn-vinn-situasjon; bra for samfunnet, bra for pasientene. Vi mener fastlegekrisen må løses nå og ikke om tre år, om vi skal opprettholde forventningene til dagens kvalitet i helsetjenesten. Det er på tide å prøve ny strategi for å redde fastlegetjenesten, for dagens strategi har ikke hatt effekt!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe