Pensjonistpartiet mener det eneste valget for flyfaglinje er Ørland.flyfaglærlinger.  Foto: Privat

Flytekniske fag må legges til Fosen

I statsbudsjettet ble det klart at Trøndelag fylkeskommune får ei ny landslinje for flyfag. Forberedelsene er godt i gang fordi allerede i 2023 vil de første elevene kunne begynne skolegangen på den nye flyfaglinjen. Det er snart ti år siden Stortinget vedtok at Ørland hovedflystasjon, nå kjent som Norges hovedflystasjon, skulle huse våre splitter nye jagerfly.

Fylkestinget har ennå ikke bestemt seg for hvor linjen skal ligge, men svaret er egentlig etter Pensjonistpartiets mening ganske åpenbart; på Fosen videregående skole! Den 16. februar møtes hovedutvalget for utdanning for å levere sin innstilling til fylkestinget.

LES OGSÅ: Ikke vingeklipp Luftforsvaret

Flyfaglinje ved Fosen videregående skole er den eneste naturlige, og ikke minst nødvendige, beslutningen for å sikre behovet for fagfolk i Luftforsvaret i Trøndelag. Her vil en flyfaglinje og tilhørende lærlingplasser være en sterk pådriver for at ungdom faktisk velger å bosette seg på Fosen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe