Vi i Luftforsvaret skal gjøre vårt for å skape et godt samarbeid med den skolen som tilkommer en flyfaglinje – uavhengig av hvor den lokaliseres, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Forsvaret

Viktigst at det etableres en flyfaglinje i Trøndelag

Denne uken kunne vi lese en kronikk i Midtnorsk debatt skrevet av Myrvold, Odde og Undertun, som kan så tvil om Luftforsvarets motiver knyttet til lokaliseringen av en nyetablert flyfaglinje. Luftforsvaret er inne i en stor modernisering med innfasing av mange nye systemer og behovet for flyteknisk kompetanse er stort i årene fremover. Etableringen av en flyfaglinje i trøndelagsregionen er viktig for Luftforsvaret, for å øke tilgangen til relevant kompetanse for denne moderniseringen. I våre vurderinger rundt etableringen av en slik flyfaglinje har vi blant annet vektlagt synergier ved et større teknisk skolemiljø i Stjørdal og nærområdene rundt. Det må ikke tolkes dit hen at Luftforsvaret mener at Ørland er et uegnet sted for en flyfaglinje.

LES OGSÅ: Trøndelag får flere flyteknikere

Luftforsvaret har støttet Trøndelag fylkeskommune i arbeidet med å utrede hvor en flyfaglinje kan etableres. 132 luftving Ørland og Luftforsvarets skolesenter avdeling Værnes har bidratt med saksopplysning og kartlegging av mulige samarbeidsområder og synergier. I innspillene til fylkeskommunen har luftforsvarsstaben blant annet uttalt at etableringen av denne flytekniske utdanningen er viktig for Luftforsvaret, for å understøtte vårt langsiktige behov for flyteknikere, særskilt ved våre baser i Trøndelag.

LES OGSÅ: Forsvarets neste langtidsplan

Kronikken til Myrvold, Odde og Undertun vektla betydningen av Ørland flystasjon som Luftforsvarets største operative base og muligheten for synergier ved etablering av flyfagskolen ved Fosen videregående skole. Det er riktig at Ørland flystasjon er og blir Luftforsvarets største base med hovedfokus på kampflyoperasjoner, og at mange av elevene ved en flyfaglinje vil være ønsket som ansatte ved flystasjonen etter endt utdanning. Men Ørland er ikke det eneste stedet i Trøndelag hvor Luftforsvaret trenger teknisk kompetanse. Kronikken unnlot å nevne at vi flytter store deler av vår skolevirksomhet til Værnes; i løpet av 2025 skal Luftforsvarets skoler etableres på Værnes, der mye av vår fag- og funksjonsrettet utdanning vil være. Det betyr at vi også vil ha et betydelig fotavtrykk i dette området.

Luftforsvarets tekniske skole flyttes da fra Kjevik til Værnes, og skal drive utdanning og kurs innenfor flere flytekniske fagområder. En eventuell samlokalisering med en flyfaglinje gir etter vår mening potensial for både kvalitativ og økonomisk gevinst, både med tanke på nybygg, investeringer, materiell og kompetanse. Det må imidlertid ikke tolkes dit hen at Luftforsvaret ønsker å skyve kostnader over på Trøndelag fylkeskommune.

I vår dialog med fylkeskommunen har vi diskutert potensialet for mer effektiv utnyttelse av offentlige midler, gjennom å identifisere deler av infrastrukturen vi kan bygge i fellesskap. Slik kan vi samarbeide om effektiv utnyttelse av offentlige midler på tvers av utdannings- og forsvarssektoren. Men det er liten tvil om at de respektive aktørene må dekke egne kostnader selv.

Luftforsvaret ser mulige positive synergier ved en etablering både på Værnes og Ørland. Det viktigste for oss er at det etableres en flyfaglinje i regionen. Det er ikke opp til oss å beslutte lokalisering av en flyfaglinje. Det er en politisk beslutning. Vi i Luftforsvaret skal gjøre vårt for å skape et godt samarbeid med den skolen som tilkommer en flyfaglinje – uavhengig av hvor den lokaliseres.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe