Kommunen har anbefalt å bygge en løsning med gang- og sykkelvei ned mot Kyvannet. Det er en spennende løsning, skriver Byåsen arbeiderlag.  Foto: Privat

Bomiljøet på Kyvannet og Ugla

På tirsdag skal formannskapet behandle sak om valg av løsninger på Kyvannet og Ugla for bygging av ny gang- og sykkelvei langs Gamle Oslovei. Byåsen Arbeiderlag synes det er glimrende at området gjøres bedre for å komme seg fram. Det vil gjøre det bedre for både buss, bilister, gående - unge som gamle og ikke minst gi bedre sykkelfremkommelighet.

LES OGSÅ: Slik får lokallag innflytelse

Kommunen har anbefalt å bygge en løsning med gang- og sykkelvei ned mot Kyvannet. En spennende løsning, og det gir området ned mot Kyvannet og demningen som badeplass og oppholdsområde for alle et fantastisk løft. Fra før er det nå rustet opp gangsti med nytt dekke og lys. Kyvannet kan også på sørsiden bli en fantastisk sted å være. I tillegg til bedre og tryggere og komme seg fram. I tillegg er det lagt opp til at det skal universelt utformes. Rett og slett fantastisk, sier vi.

Et godt nærmiljø der hvor folk bor. Men like viktig er undergangen under trikkebrua på Ugla for alle som ferdes. Gamle og unge. Buss, bil eller gående og syklende. Kommunens anbefaling er å bygge en ny undergang for gange og sykkel. Her mener vi at det andre alternativet, nettopp å bygge en helt ny bru, er det eneste riktige. En bru som gjør området mer attraktivt, lyst og åpent. Gir bedre forhold så busser og biler slipper å være redde for i bunnen av en bakke i et mørkt område å støte i hverandre. Et godt område å ferdes i, og som oppleves trygt og trafikksikkert. Kan det bli bedre? Nei det kan det ikke, mener vi.

LES OGSÅ: Ap-folk på Byåsen: - Vi ber bystyret tenke seg nøye om

Å bygge ny trikkebru på Ugla, gjør at man ruster opp for trikk, busser, gående, syklende og bilister. Og det beste av alt. Det løfter sammen med oppgraderinger på Kyvannet, Ugla til et enda flottere sted å bo og være-. også de neste hundre årene. Byåsen arbeiderlag mener derfor at oppgradering langs og ved badeplassen på Kyvannet og en ny bru, gir et løft av området. Ny trikkeundergang på Ugla må komme på plass, og at formannskapet stemmer fram dette, mener vi er en selvfølge.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe