Debattanten er bekymret for barns helse som hører alle nyhetene om koronapandemien.  Foto: Privat

Redsel smitter

Småbarn får ofte med seg bare små bruddstykker av det voksne får med seg i nyhetssendingene, mens større barn og ungdom får med seg noe mer. Dette er viktig kunnskap for alle foreldre og voksne som jobber i barnehager og skoler sett opp mot pågående pandemi.

LES OGSÅ: Mormor er bekymret

I to år har vi hver eneste dag fått nyhetsoppslag i media om antall smittede, antall i karantene, antall innlagte på sykehus, antall døde og nye mutasjoner av covid-19. Disse nyhetene har også små og større barn i tillegg med stor sannsynlighet også fått gjennom andre sosiale kanaler som voksne kanskje ikke kjenner til. Mengden har vært massiv. Pandemien har hatt en formidabel oppmerksomhet i nyhetsbilde som ingen andre samfunnsområder har hatt, og dette har sannsynligvis ført til mye redsel både hos voksne og barn.

LES OGSÅ: Det som rammer de voksne, rammer også barna

Barnehager, skoler og SFO er barnas arbeidsplasser hvor de oppholder seg mange dager og timer i uken gjennom året. Vi vet mye om hvor viktig et godt psykososialt arbeidsmiljø er for voksne, og vi vet at dette gjelder også for barn og unges arbeidsplasser.

Smitte og sykdom har hatt stor oppmerksomhet, mens ustabilitet, uforutsigbarhet, redsel og skifte av personell hvor barn og unge oppholder seg daglig, har hatt mindre oppmerksomhet knyttet til barn og ungdom i pandemien. Hvilke konsekvenser et slikt fokus vil få i et folkehelseperspektiv på sikt, vet vi vel for lite om pr. i dag, men det vi vet er at skremsel ikke er bra for barnets helseutvikling. Kanskje vil redsel og frykt på sikt få større helsekonsekvenser enn å bli smittet av covid.

Når voksne trives, så trives også barna, og vi vet også at trivselen oftest er høy når kulturen preges av trivsel fremfor skremsel. Sett i lys av en fortsatt pågående pandemi eller epidemi vil det å jobbe systematisk med å skape verdier for et godt arbeidsmiljø for barn og unge i skoler og barnehager, være særdeles viktig fremover. Et godt folkehelsearbeid for barn og unge handler om å satse på universelle tiltak, det vil si tiltak som gjelder alle, og vil ut fra det også kunne nås risikogruppene.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe