Forslaget om å bygge ut vannkraft i verna vassdrag virker så fjernt for meg, at det fremstår som en drøm, skriver MDG-politiker Tommy Rinås.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

De grå partiene driver med et «grått skifte» - ikke grønt skifte 

Det virker som et eventyr. Det virker som et mareritt. Forslaget om å bygge ut vannkraft i verna vassdrag virker så fjernt for meg, at det fremstår som en drøm. Jeg må klype meg i armen, jo jeg er våken, det er faktisk tilfelle. Marerittet tar ikke slutt, de grå partiene har ikke skjønt hva grønn politikk er, de misbruker det grønne skiftets navn, til å gjøre akkurat de samme feil som var årsakene til dagens klimakrise og naturkrise.

LES OGSÅ: Ap og Sp åpne for ny vurdering av vernede vassdrag

Hva mener jeg med at de grå partiene misbruker det grønne skiftets navn? La meg kort forklare. Når vi lever i en tid med klimakrise og naturkrise, som er to sider av samme sak, så er årsaken at samfunnet ikke har respektert at naturen har en bæreevne og grenser for bruk. Det finnes grenser for vekst og forbruk av naturressursene. Det finnes tydelige grenser for hva naturen kan tåle av utnyttelse og bruk. Det finnes grenser for hvor mye karbon vi kan forbrenne, på grunn av den velkjente drivhuseffekten. De grå partiene misbruker «det grønne skiftets» navn når de tar til orde for en politikk som faktisk skal forbruke enda mer natur, og enda mer natur skal få redusert kvalitet for alt som lever i naturen, det vi kaller naturmangfoldet.

Det vi trenger en reell grønn politikk, vi trenger et reelt grønt skifte som gir natur og klima mer bæreevne, som gir naturen mer evne til å ta vare på seg selv og naturmangfoldet. Vi trenger et grønt skifte som ikke bygger ned enormt store området med natur, eller som svekker økologien i våre vassdrag.

LES OGSÅ: Vi trenger fornybar energi og ny vannkraft, men ikke sløs med naturen

Vi har allerede bygd ned to av tre vassdrag i Norge, og for 20 år siden sa toneangivende politikere i Norge at tiden for å bygge ned norske elver er forbi. Vi skal ta vare på de elvene som er uberørt for framtidens generasjoner, fordi vi har bygd ned nok nå.

Vi lever i en tid med klima og naturkrise og annerledeslandet Norge har alle forutsetninger til å være en ledestjerne internasjonalt når det kommer til å gjennomføre kraftige klima- og naturtiltak. Vi har massevis av penger på bok, vi er et av verdens rikeste land, og vi har masse kloke hoder som kunne gjort Norge til en foregangsnasjon når det gjelder klima og natur. Men de grønne tiltakene er få, da de grå politikerne ikke enda har klart å endre sitt tankemønster, et tankemønster som sier at vi må stadig forbruke og bygge ned naturen, for å skape vekst.

LES OGSÅ: Mer vannkraft!

Den grønneste vi kan gjøre på fastlandet er en storstilt satsning på å bruke mindre strøm, og en storstilt satsning på kortreist energi. ENOVA burde fullfinansiere en historisk satsning på solceller på alle tak som har gode solforhold, og ENOVA burde nærmest fullfinansiere enkle ENØK tiltak i offentlige bygg, og private husstander. Den grønneste strømmen er den vi ikke bruker.

I Sverige installeres det 30 000 bergvarmepumper i private husstander årlig, her i landet har vi ikke utnyttet bergvarme godt nok, og det blir for dyrt for en husstand å betale 250 000 for å få bergvarme. Her burde også ENOVA nærmest fullfinansiere en historisk satsning på bergvarme i private husholdninger. Så vil noen si at dette har vi ikke penger til. Vel, staten brukte for kort tid siden 100 milliarder en oljepakke, for å stimulere til økt oljeaktivitet. Som om olje er framtidens energiform, i en verden som skal bli nullutslipp om 28 år.

LES OGSÅ: Norge må bygge ut mer vannkraft

Det er bare trist å se misbruket av såkalt grønn politikk. Det å bygge ned verna vassdragsnatur, det å legge elver i rør, er ikke grønn politikk. Det er grå politikk, og det er den grå politikken som er hovedårsaken til at vi i dag har både klimakrise og naturkrisen.

Årsaken til at klimakrisen er en krise, er at det virker negativt for livet på jorda - les - negativt for livet på jorden, som betyr negativt for naturmangfoldet som vi er avhengige av. Klima og naturkrisen er to sider av samme sak, men det har ikke de grå partiene enda ikke forstått.

Hovedregelen for at tiltak kan være grønne tiltak inn i det grønne skiftet er etter min mening, følgene: Vil tiltaket øke naturkrisen, eller minske naturkrisen? Om tiltaket øker naturkrisen da er tiltaket en del av det «grå skiftet» og har ikke en tøddel å gjøre med grønn politikk.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe