Norske melkeprodusenter skulle få et reelt alternativ for avsetning på melken og forbruker skulle få økt innovasjon, mangfold og valgfrihet i meierihyllen gjennom oppløsningen av melkemonopolet, skriver sjefen i Q-Meieriene.  Foto: Privat

Q-Meieriene ønsker å spre fremtidstro

Et motsvar til debattinnlegg i Adresseavisen 07.01. 22, av Ola Hammer Langleite. For litt over 25 år siden åpnet Stortinget for at det skulle tilrettelegges for konkurranse i meierimarkedet i Norge. Det var et sterkt og omforent ønske, ledet av landbruksminister Gunhild Øyangen (Ap) at melkemonopolet skulle opphøre. Norske melkeprodusenter skulle få et reelt alternativ for avsetning på melken og forbruker skulle få økt innovasjon, mangfold og valgfrihet i meierihyllen.

LES OGSÅ: Nordmenn drakk mindre melk i fjor

Dette var startskuddet og motivasjonen for etableringen av Q-Meieriene. Siden den gang har Q vært en del av løsningen for den norske melkeprodusenten, forbrukerne, Stortinget og handelen for å oppnå vekst på det hvite gullet. I tillegg representerer Q nytenkning i et spennende marked der 1,5 milliarder liter norsk melk fortsatt har store innovasjonsmuligheter. Q skal gjøre «kaken større», skape innovasjon på norsk melk og konkurrere tilbake importen.

Q startet med null kuer, null melkeprodusenter, null kunder, null varemerke – og på ti år et akkumulert underskudd på 500 millioner kroner. En umulig oppgave og fullstendig galskap vil mange hevde. For oss var det en ekstremt bratt bakke, som vi heldigvis gikk sammen med en enormt tålmodig norsk og langsiktig eier. En eier med fremtidstro på at Q kunne være en del av løsningen. En eier som gir hele overskuddet til gode formål. Hvert år deler vår eier, Kavlifondet, nemlig ut om lag 100 millioner kroner til gode formål innen humanitært arbeid, forskning og kultur. En historie det er verdt å dele.

LES OGSÅ: Q-meieriene mener Tine kopierer største suksess

Det norske verdigrunnlaget står sterkt og handler om å sikre landbruk i hele landet og økt selvforsyningsgrad. Skal vi få det til, i enda større grad enn vi gjør i dag, må det tilrettelegges for lønnsomhet hos den norske melkeprodusenten og mulighet for å konkurrere i hele verdikjeden. Derfor støtter Q behovet for økt inntektsgrunnlag til den norske melkeprodusenten og kjemper for rettferdige og likeverdige konkurransevilkår for alle aktørene i meieribransjen. Det gir den norske forbruker innovasjon, mangfold og valgfrihet, som igjen fører til økt vekst og begeistring for det hvite gullet.

La meg illustrere med et eksempel på at det fortsatt nytter å skape vekstspiraler i meierimarkedet. Innen yoghurtmarkedet har Q utfordret gjennom innovasjonene Skyr og Q Frokostyoghurt på pose. Til sammen gir disse innovasjonene en økning i produksjonsgrunnlaget for melk på 20 millioner liter pr. år. Omregnet betyr dette melk fra 2700 kuer eller nesten 100 gjennomsnittlige melkebruk. Disse nyskapningene på norsk melk har gjort at importen på yoghurt har gått tilbake de siste årene.

Selv om det er gått 25 år siden melkemonopolets fall, er det dessverre ikke slik at strukturulempene eller etableringshindringene har bortfalt. Så lenge en aktør er superdominant og kontrollerer 94 prosent av innsamlingen av melk og 77 prosent av hele meierimarkedet til forbruker, så vil det fortsatt være behov for konkurranse stimulerende virkemidler.

Les også: Tine vant over Synnøve Finden i Jarlsbergsaken

Dessverre er det også slik at bransjen nå bruker all sin tid på å krangle om nettopp virkemiddelbruken for å opprettholde den innenlandske konkurransen. Det er utmattende for en liten utfordrer å være vitne til en bransjen som er sin egen verste fiende! Krangel, uforutsigbarhet, fokus på problemer, nedskalering og omstilling. Ja, med et slikt tankesett så kommer det også til å bli helsvart, og det vil jo ingen!

Nå er det på tide å få på seg mulighetsbrillene! Vi i Q har tatt initiativ til å se på potensialet som ligger i å gjøre nyskapning og innovasjon på norsk melk attraktiv at det slår tilbake den økende importen. Dagens importvolum i melkeliter utgjør mellom 180–200 millioner liter melk. Tenk deg det potensialet som ligger i økt konsum av norske attraktive melkeprodukter! Det er vi norske produsenter som kjenner og forstår de norske forbrukerne best.

Hva med å mobilisere alle krefter til å øke innovasjonen på norsk melk, fremfor å bruke all tid på tilpasning og nedskalering? I Q-Meieriene har vi klokkertro på at forbrukerdrevet innovasjon og innenlandsk konkurranse er eneste bærekraftige løsning! Vi håper eksempelet på Skyr og poseyoghurt kan være en liten spire til inspirasjon, og ikke minst økt konkurranseinstinktet til å ville og våge skape vekst på det hvite gullet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe