Støy fra vindkraftanleggene beslaglegger 481 km2 areal som ikke er egnet til rekreasjon og friluftsliv, skriver Bård S. Solem.  Foto: Christine Schefte

Er vi klar over hvor stort areal vindkraften legger beslag på?

Hvis vi «flytter» anleggene på Fosen ned til Trondheim, kan vi kanskje forstå hvor store naturområder på Fosen som er industrialisert. Støy fra anleggene beslaglegger 481 km² som ikke er egnet til rekreasjon og friluftsliv. 236 km² har støynivå som ikke tillater bolig- eller fritidsbebyggelse.