Arbeiderpartiet går alltid i forhandlinger med ønske om å få mest mulig gjennomslag for egen primærpolitikk, men av respekt for våre samarbeidspartier stiller vi ingen ultimatum, skriver ordfører og gruppeleder i Ap i dette svarinnlegget.  Foto: Adresseavisen

Arbeiderpartiet og parlamentarisme

Hva Arbeiderpartiet i Trondheim mener om parlamentarisme er godt kjent og noe vi både har diskutert og debattert i bystyret i flere omganger. Vi mener både det vil kunne revitalisere lokaldemokratiet og vise frem forskjellene mellom partiene på en enda bedre måte. Ap har gått til valg på at vi ønsker å endre styringsformen i Trondheim, uten at vi har fått gjennomslag for dette i forhandlinger med våre samarbeidspartier.

Som mangeårig politiker vet Trygve Bragstad fra Høyre godt at parlamentarisme er en forhandlingssak på lik linje med andre politiske saker. Ved forrige valg hadde vi dette høyt opp på vår prioriteringsliste, men det skal aldri være noe tvil: For Ap vil alltid hvilke politiske gjennomslag vi får være viktigst. Flere lærere i skolen, flere sykepleiere og helsefagarbeidere på våre helse- og velferdssenter er viktigere enn hvilken styringsform kommunen har. Å utvikle kommunens tjenester til det beste for innbyggerne, vil derfor alltid være i førersetet når Ap går til forhandlinger med andre partier. Derfor er det riktig påpekt at vi har gitt oss på denne saken tidligere, fordi for byens innbyggere er det viktigere at vi prioriterer like muligheter, styrking av velferden og redusere klimautslipp.

LES OGSÅ: Vil Ap ha byregjering, må de gjøre mer

Vi deler imidlertid mange av Bragstad sine tanker om hvordan en parlamentarisk styringsform bør se ut i Trondheim. Det er heller ikke gitt at det må være likt hvordan det gjøres i Oslo eller Bergen. Hvordan vi sikrer åpenhet om beslutninger, og hvordan vi ivaretar alle partier, vil være to helt sentrale spørsmål i en slik diskusjon.

Til det konkrete spørsmålet fra Bragstad er svaret enkelt nei. Arbeiderpartiet går alltid i forhandlinger med ønske om å få mest mulig gjennomslag for egen primærpolitikk, men av respekt for våre samarbeidspartier SV, MDG og Sp stiller vi ingen ultimatum. Kronikken til Høyre kan leses som at de store partiene skal forplikte seg til å sikre flertall på forhånd uten at alle partiene får reell medvirkning i prosessen. Som et seriøst styringsparti ønsker vi at slike prosesser gjøres på en ryddig måte, hvor også partiene som ikke ønsker endring i styringsform får ta del i en så viktig beslutning.

LES OGSÅ: Vi trenger ingen ny styringsform i Trondheim

Så lenge Arbeiderpartiet er med i et samarbeid, er hovedregelen at alle politiske saker skal forhandles om. Hvilken styringsform Trondheim kommune skal ha er ingen unntak fra en slik regel.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe