Nei til å fylle villaområdet på Dyrborg med blokker

Så er vi der igjen. Den store eiendomsutvikleren, Trym, ønsker å fylle et tradisjonsrikt villaområde på Dyrborg/ Nedre Byåsen med blokker. Dette vil bryte totalt med den eksisterende bebyggelsen i området, og vil i stor grad forringe utsikten fra sentrum mot Byåsen. Prosjektet innebærer også ekspropriasjon av eiendom fra etablerte grunneiere.

For de som ikke kjenner til Dyrborg, ligger det rett over Nidelva sett ifra Trondheim Spektrum. Bebyggelsen består av en rekke sjarmerende boliger, omgitt av hager, og fremstår som en grønn lunge i åsen.

Les også: Vil bygge 53 boenheter på bratt tomt: – Blir veldig synlig fra Trondheim sentrum

Det er ikke første gangen området blir forsøkt utbygd. I 2001 ble det laget en reguleringsplan som åpnet for 47 boenheter. Den gamle planen ble sett på som kontroversiell, men den nye planen, som er til høring, er langt mer ekstrem. Nå ønsker Trym å utvide boligmassen med opptil 60 enheter.

Dersom det bygges blokker her mister Trondheim en sentrumsnær grønn lunge. De karakteristiske og dels verneverdige villaene vil bli stående inneklemte, og det vil skapes et uryddig inntrykk av området opp fra Nidelva. Personlig eier jeg den okerfarga sveitservillaen midt mellom de planlagte blokkene. Jeg vil stille spørsmål med hva verneklassen av min og andres bolig betyr, om en ikke samtidig kan tenke helhetlig?

Det bør ikke være tvil om hva nabolaget på Dyrborg tenker om denne utbyggingsplanen. Jeg kunne skrevet om hvordan vi blir påvirket med tap av bokvalitet, støy, innsyn, trafikk, skolevei og annet. Jeg har derimot valgt å fokusere på det jeg mener både nabolaget og byen taper. Det som angår oss alle. For oss oppleves dette som at nærområdet vårt blir ofret for profittinteressene til Trym.

Les også: Hvorfor er vi fortsatt hverdagsrasister?

Vi kan mye heller se for oss at det kommer eneboliger som harmonerer med den eksisterende bebyggelsen. Da kan vi også i fremtiden se opp over Nidelva og tenke at det er et særegent strøk i Trondheim, med sin egen identitet og sitt eget utrykk.

Jeg appellerer til Trondheim kommune at dere viser gangsyn og avslår å godkjenne dette reguleringsforslaget.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe