Nytt museum for kunst og form – et skritt videre

En milepæl ble nådd da styret for Museene i Sør-Trøndelag (MiST) 8.12. 2021 fattet vedtak om å anbefale at Leüthenhaven velges som tomt for et nytt museum for kunst og form. Dette er en virkelig god nyhet i arbeidet for et museum for kunst og form i Trondheim. Et museum for byen, landsdelen og hele Norge.

Ikke minst blir dette en anledning til å løfte fram Hannah Ryggens kunst som den internasjonale kunstverden mener er like stor som Edvard Munch. Debatten om tomtevalget og bruken av de eksisterende bygningene går rimelig høyt. Det er derfor viktig at alle som vil danne seg en mening om denne viktige saken, leser det som MiST sitt styre har vedtatt. Vedtaket ble gjort på bakgrunn av en rapport, utarbeidet av konsulenter fra Dyrvik Arkitekter og Urgent Agency i samråd med Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NKIM), Trondheim kunstmuseum (TKM) og MiST. Rapporten med omfattende vedlegg og er lagt ut på MiSTs hjemmesider.

Forslaget om at det skal etableres et nytt museum for kunst og form er ikke av ny dato. Allerede i 2006 vedtok Trondheim bystyre og Sør-Trøndelag fylkesting dette i en museumsplan for daværende Sør-Trøndelag. Det offentlige engasjementet rundt prosjektet har ikke vært spesielt stort før de siste par åra.

LES OGSÅ: Vi trenger flere svar før vi kan juble

Etter nyttår har det kommet flere innlegg og den foreløpige toppen ble nådd i Adressa i dag 7. januar med en leder og et oppslag over to sider i kulturdelen som refererer hva sentrale politikere i Trondheim bystyre mener i dag. Fra politisk hold har det den siste uka kommet to innlegg. En kronikk fra Høyre ved Ingrid Skjøtskift og Christianne Bauck Larssen og et innlegg fra Venstre ved Erling Moe. Jeg ønsker ikke å legge skjul på at jeg støtter styret i MiST i denne saken. Det gjør også Erling Moe, Venstre.

Det har vært mange innlegg i Adressa som har uttrykt bekymring for hva som skal skje med de eksisterende byggene i Munkegata og Bispegata. Helst vil de beholde museene som de er med mulige tilbygg. Det er et forslag som Høyre ved Skjøtskift og Bauck Larsen fullt ut støtter.

I fredagens avis foreslår Roar Aas, Arbeiderpartiet å plassere magasindelen et annet sted. Det samme foreslås av Høyre i kronikken 3. januar. Til det er å si at magasindelen allerede er trukket ut av prosjektet av MiST. Dette står i vedtak og rapport fra 8. desember som er oversendt bystyret, og som finnes utlagt på MiSTs websted. Det er viktig å lese dokumentene før en uttaler seg.

Skjøtskift og Bauck Larssen har sjølsagt rett til å mene hva de vil, men jeg reagerer kraftig på følgende i deres kronikk:

«Nordenfjeldske har vært stengt lenge, og det finnes ikke en eneste plan for når det kan gjenåpnes. Det er en skandale i seg selv. Og det er smått absurd at det planlegges et nytt milliardmuseum mens vårt eneste kunstindustrimuseum er stengt på ubestemt tid. Man kan spørre om det vi ser, er en svært tidlig forskuttering av nedleggelse og flytting til Leüthenhaven. Ambisjonene om et helt nytt museumsbygg er i hvert fall ikke drahjelp for å holde eksisterende bygninger i stand.»

LES OGSÅ: Byantikvaren vil ha museum i rådhuset

Det er dere som spør og ikke «man». Spørsmålet er grovt insinuerende. Svaret er gitt mange ganger av MiST og NKIM og er omtalt i Adressa flere ganger. Stengningen var nødvendig for å ivareta museets samlinger. Dere kunne i det minste ha spasert over gården fra rådhuset og snakket med ledelsen for NKIM. De arbeider hardt for å gjennomføre flytteprosjektet. Har dere hørt om Nordenfjeldske Transitt?

Tirsdag 4. januar hadde Adressa et innlegg om Hannah Ryggen Triennale, 2022. Det er flott at fire kunstinstitusjoner i Trondheim samarbeider om å gjennomføre denne triennalen. Det nye museet har en ambisjon om å kunne stille ut Hannah Ryggens kunst på en måte som understreker hennes betydning som kunstner på et internasjonalt nivå. Jeg gleder meg. Debatten om et nytt museum for kunst og form vil forhåpentligvis pågå i lang tid framover. For å heve debattnivået oppfordrer jeg folk til å lese materialet fra MiST.

Trond Skjefstad uttrykker i et innlegg med tittelen: «Vi mangler en byggherre med ambisjoner» i Adressa 20.12.21 at et bygg består av en estetisk og en funksjonell del. Han siterer Victor Hugo, som har uttrykt at bruken tilhører eieren og skjønnheten hele verden. Jeg opplever at MiST absolutt har en ambisjon om å disse to delene. Museet er det samfunnet som skal eie. Jeg gleder meg til arkitektkonkurransen som skal sørge for at vi får et bygg som ivaretar viktige funksjoner, som er vakkert, føyer seg inn i bymiljøet og som folk strømmer til.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe