Det oppleves som politisk latskap for en skarve opposisjonspolitiker som meg, når slik sløsing med fellesskapets midler får pågå år etter år i Trøndelag, skriver Frps Tormod Overland.  Foto: privat

Er økonomien i fylkeskommunen regjeringens ansvar?

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) er på krigsstien mot regjeringa i VG og Adressa igjen. Kritikken er litt mildere nå enn de siste åtte årene, ettersom det nå er sine egne han kritiserer, men refrenget er mye det samme som før: «Den dårlige fylkeskommunale økonomien i Trøndelag skyldes for lite penger fra regjeringen. Etterslepet på våre 6000 km med fylkesveger øker for hvert år.»

LES OGSÅ: Fylket må ikke låne seg til fant

Under Tore O. Sandviks ledelse har først Sør-Trøndelag, og deretter Trøndelag, utviklet seg til å bli et av de mest gjeldstyngede fylkene i landet. I dag går rundt ti prosent av inntektene til å betjene gjelden, og mer skal det bli når vi øker gjelden ytterligere i årene som kommer – blant annet til å bygge enda flere kontorplasser for høyt lønnede byråkrater i et nytt fylkeshus på Steinkjer.

Trøndelag fylkeskommune er fullstendig uten fokus på rasjonell drift, sparing og effektivisering. Vi har i dag 30 ansatte i fylkeskommunen med millionlønn. 59 fylkestingspolitikerne må møte på totalt ti fysiske møter over to dager i fylkesting og hovedutvalg pr. år. Der skal det reises og bos på hoteller, spises og drikkes godt. Av et totalt budsjett på 764 millioner kroner til fylkesveger går 127 millioner, eller nesten én av fem kroner, til administrasjon.

LES OGSÅ: De rødgrønnes Frostaerklæring

Rogaland, som er et sammenlignbart fylke med Trøndelag, har totalt 552 årsverk i fylkesadministrasjonen ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå, i Trøndelag er det 770. Vi har altså en administrasjon som er 40 prosent større. Tenk hvor mye mer reell tjenesteproduksjon vi kunne fått for innbyggerne i Trøndelag dersom vi ikke sløste bort så mye penger på unødvendig fylkeskommunal administrasjon, konsulentbruk og byråkrati. Hva er så fylkesordførerens løsning på problemet? Jo: «Oppgaver og beslutninger må flyttes fra statsbyråkrati, forvaltning, direktorat og ytre etater til fylkeskommunene.»

Rop til Oslo om flere byråkrater og oppgaver er altså Tore O. Sandviks løsning når man beviselig har for mange byråkrater i Trøndelag fra før, og til tross for dette ikke klarer å løse de oppgavene man allerede har. Det oppleves som politisk latskap for en skarve opposisjonspolitiker som meg, når slik sløsing med fellesskapets midler får pågå år etter år i Trøndelag, uten at noe skjer. Hvor lenge skal de som sitter med makta få fortsette slik, før noen peker på de ansvarlige og ber de rydde i eget bo, eventuelt setter inn andre til å gjøre den sårt tiltrengte ryddejobben?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe